Autor: Leszek Marks

Prof. dr hab. Leszek Marks jest profesorem nauk o Ziemi na Uniwersytecie Warszawskim, byłym dyrektorem Państwowego Instytutu Geologicznego, przewodniczącym Komitetu Badań Czwartorzędu PAN, autorem i współautorem ponad 290 publikacji naukowych. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół zmian klimatu, dynamiki lądolodów skandynawskich oraz stratygrafii i paleogeografii czwartorzędu w Europie Środkowej i na Spitsbergenie.
Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Chłodnym okiem na ocieplenie

Od kilkunastu lat toczy się spór o to, czy grozi nam globalne ocieplenie. Część naukowców i ekologów lansuje katastroficzne wizje i nawołuje do wprowadzenia kosztownych programów, które rzekomo mają chronić środowisko. Czy rzeczywiście grozi nam drastyczne i bezprecedensowe ocieplenie klimatu?

Czytaj więcej