Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: Krzysztof Gociewicz, Marcin Koculak, Michał Wierzchoń

Krzysztof Gociewicz i Marcin Koculak studiują na IV roku psychologii w Instytucie Psychologii UJ, są członkami Laboratorium Badań Świadomości, interesują się neuronalnymi podstawami świadomości, prowadzą badania nad rywalizacją obuoczną. Marcin Koculak został zakwalifikowany do Collegium Invisibile - stowarzyszenia skupiającego utalentowanych studentów i ich mistrzów, a działającego na rzecz rozwoju nauki polskiej.[nbsp] Dr Michał Wierzchoń jest adiunktem w Instytucie Psychologii Uniwersytetu jagiellońskiego, kieruje Laboratorium Badań Świadomości (www. c-lab.pl). Jego zainteresowania badawcze obejmują poznawcze ujęcie świadomości i nieświadomości; prowadzi miedzy innymi badania nad uczeniem się mimowolnym, rywalizacja obuoczną i substytucją sensoryczną. Nagrodzony m.in. stypendium dla młodych naukowców Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2005) oraz stypendium tygodnika "polityka" w ramach akcji "Zostańcie z nami" (2005). Sekretarz European Society for Cognitive Psychology.[nbsp]
Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz