Autor: Krzysztof Gociewicz, Marcin Koculak, Michał Wierzchoń

Krzysztof Gociewicz i Marcin Koculak studiują na IV roku psychologii w Instytucie Psychologii UJ, są członkami Laboratorium Badań Świadomości, interesują się neuronalnymi podstawami świadomości, prowadzą badania nad rywalizacją obuoczną. Marcin Koculak został zakwalifikowany do Collegium Invisibile - stowarzyszenia skupiającego utalentowanych studentów i ich mistrzów, a działającego na rzecz rozwoju nauki polskiej.[nbsp] Dr Michał Wierzchoń jest adiunktem w Instytucie Psychologii Uniwersytetu jagiellońskiego, kieruje Laboratorium Badań Świadomości (www. c-lab.pl). Jego zainteresowania badawcze obejmują poznawcze ujęcie świadomości i nieświadomości; prowadzi miedzy innymi badania nad uczeniem się mimowolnym, rywalizacja obuoczną i substytucją sensoryczną. Nagrodzony m.in. stypendium dla młodych naukowców Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2005) oraz stypendium tygodnika "polityka" w ramach akcji "Zostańcie z nami" (2005). Sekretarz European Society for Cognitive Psychology.[nbsp]
Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Oko świadomości

Przyłapać świadomość na gorącym uczynku, in flagranti... bezcenne dla każdego badacza. Wydaje się, że zjawisko rywalizacji obuocznej daje taką możliwość.

Czytaj więcej