Autor: Elaine Aron

jest psychologiem klinicznym. Zajmuje się badaniem wysokiej wrażliwości, napisała kilka książek na ten temat, m.in. Wysoko wrażliwi oraz Wysoko wrażliwe dziecko. Razem z mężem, Arthurem Aronem, prowadzi też badania w obszarze psychologii miłości i bliskich relacji.
Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Ludzie, którzy widzą więcej

Osoby wysoko wrażliwe dostrzegają więcej niuansów, widzą różnice, które dla innych są niedostrzegalne. Taka wrażliwość oznacza jednak większe koszty, związane z intensywną pracą układu nerwowego.

Czytaj więcej