Autor: Dorota Krzemionka, Magda Brzezińska

DR. DOROTA KRZEMIONKA[nbsp]jest psychologiem i dziennikarzem. Pracuje w magazynie psychologicznym „Charaktery” oraz w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ. Zainteresowania badawcze: psychologia „ja” oraz tożsamość a relacje z innymi ludźmi. MAGDA BRZEZIŃSKA jest dziennikarką, redaktorką magazynu "Charaktery", zastępcą redaktora naczelnego "Stylów i Charakterów"
Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Dowody wdzięczności bez powodu

To ona jest miarą naszego człowieczeństwa. Jest cnotą i łaską, odblaskiem naszej szlachetności, najpiękniejszym darem serca. Niewiele trzeba, by ją poczuć. A jednak tak wielu nie potrafi jej w sobie odnaleźć. Wdzięczność. Taka, której żaden dowód niepotrzebny. Taka, co powraca, choć dana była bez adresu zwrotnego. Taka, która szczęście daje i tym, którzy ją czują, i tym, którym jest okazywana.

Czytaj więcej