XI Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej

Najlepsi z najlepszych

Patrycja Urbańczyk z Krakowa, Tomasz Osenkowski z Sanoka oraz Lidia Kowalska z Kielc to zwycięzcy XI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Psychologicznej, organizowanego przez „Charaktery”. Alicja Szałańska ze Szczecina otrzymała Nagrodę Specjalną.

fot. Krzysztof Plebankiewicz

Wielki finał Turnieju Wiedzy Psychologicznej odbył się 30 marca w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Warszawie, jednak konkurs, do którego zgłosiło się około 2 tysiące uczniów z całej Polski, rozpoczął się kilka miesięcy wcześniej. Uczestnicy od października studiowali lektury turniejowe: wybrane artykuły publikowane na łamach „Charakterów”, książkę Ja i inni oraz zalecane artykuły odwołujące się do zagadnień zawartych w „Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych...”. Ich wiedza została sprawdzona podczas eliminacji on-line, które odbyły się 25–26 lutego.

102 osoby z najwyższymi wynikami zakwalifikowały się do wielkiego finału. Był on podzielony na dwa etapy: pisemny, w formie testu, oraz ustny, z pytaniami z dwóch bloków tematycznych: „Co odbiera nam wolność – klasyczne eksperymenty” oraz „Psychologia i życie”. W ten sposób została wyłoniona trójka zwycięzców: Lidia Kowalska z Kielc, Patrycja Urbańczyk z Krakowa oraz Tomasz Osenkowski z Sanoka.

Otrzymają oni roczne stypendia ufundowane przez „Charaktery” w wysokości 3000 zł oraz – dzięki porozumieniu z Uniwersytetem Jagiellońskim – indeksy na stacjonarne studia magisterskie na kierunku psychologia w Instytucie Psychologii na Wydziale Filozoficznym UJ.

Z uwagi na niezwykle wysoki poziom przygotowania finalistów, Komisja Turnieju przyznała dodatkowe wyróżnienie – Nagrodę Specjalną Redaktora Naczelnego. Otrzymała ją Alicja Szałańska ze Szczecina.

Ponadto wszystkie osoby zakwalifikowane do ustnej części finału otrzymały pakiety książek ufundowane przez Wydawnictwo Difin i Copernicus Center Press.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom, finalistom, zwycięzcom i nauczycielom!

Dziesiątka finalistów Turnieju:

Aleksandra Łuczak z Kalisza

Barbara Janowska z Poznania

Tomasz Osenkowski z Sanoka

Inka Rusinek z Tarnobrzega

Bartosz Bors z Puław

Lidia Kowalska z Kielc

Alicja Szałańska ze Szczecina

Patrycja Urbańczyk z Krakowa

Agata Krużel z Mielca

Joanna Kliber z Kalisza

 

Organizację konkursu wspierali partnerzy: Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Instytut Psychologii Stosowanej Społecznej Akademii Nauk, Instytut Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.