XII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej

XII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej

Trwają zapisy do XII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Psychologicznej. Na zwycięzców czekają indeksy na psychologię, stypendia i nagrody rzeczowe.

Wszyscy uczestnicy zdobędą nieocenioną wiedzę!

Już po raz dwunasty redakcja miesięcznika „Charaktery” zaprasza uczniów szkół średnich do wspólnego poznawania tajników psychologii, zdobywania wiedzy o samym sobie, innych ludziach i świecie.  Turniej Wiedzy Psychologicznej należy do najważniejszych przedsięwzięć z zakresu edukacji psychologicznej w Polsce. Dotychczas  udział w nim wzięło blisko 25 tysięcy uczniów. 
Zapisy trwają do 13 lutego.

Swoją wiedzę najpierw sprawdzą podczas eliminacji online: 2-3 marca 2020 roku. 
Sto osób z najlepszymi wynikami przejdzie do finału, który odbędzie się 4 kwietnia 2020 roku w Warszawie. Na zwycięzców czekają wspaniałe nagrody: indeksy na stacjonarne studia magisterskie na kierunku psychologia w Instytucie Psychologii na Wydziale Filozoficznym UJ, a także stypendia i nagrody rzeczowe. 
W tym roku, wzorem lat ubiegłych, uczestnicy będą czytać specjalne artykuły publikowane w „Charakterach” oraz lekturę turniejową: "Złość. Jak nie zmienić jej we wściekłość".

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny zgłosić się do swojego nauczyciela, pedagoga lub psychologa szkolnego, którzy formalnie zgłoszą kandydatów z danej szkoły.  Każda szkoła biorąca udział w Turnieju będzie mogła skorzystać z 50-procentowego rabatu na zakup książki  Złość. Uczniowie mogą zgłaszać się do Turnieju również indywidualnie.

XII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej
Przykładowe pytania

Spróbuj odpowiedzieć na poniższe pytania – podobne zadamy podczas eliminacji online, które odbędą się na początku marca 2020 roku. Odpowiedzi znajdziesz w artykułach, które od października publikowaliśmy w „Charakterach”, w zalecanych tekstach pomocniczych oraz w książce Złość. Jak nie zamienić jej we wściekłość.

Część pytań to pytania wielokrotnego wyboru. Mogą one mieć więcej niż jedną poprawną odpowiedź. Przeczytaj uważnie każdą proponowaną odpowiedź. Może którąś z nich uda Ci się natychmiast wyeliminować jako nieprawidłową? Nie śpiesz się z odpowiedzią. Żeby uzyskać punkt, musisz wskazać wszystkie poprawne odpowiedzi.

1. Iluzjoniści potrafią zadziwiać sztuczkami magicznymi, prezentując rzeczy, które wydają się niemożliwe. Jak to robią? Jakie techniki stosują?
A)    wykorzystują profilowanie psychologiczne
B)    odwracają uwagę widzów
C)    wpływają na wybory uczestników pokazu
D)    mają zdolności parapsychiczne

2. Z badań Davida Greenberga wynika, że ludzie o pewnych cechach preferują określony rodzaj muzyki:
A)    osoby o stylu systematyzującym lubią muzykę intensywną (np. rock)
B)    osoby o stylu systematyzującym lubią muzykę łagodną
C)    osoby o stylu empatycznym lubią muzykę łagodną
D)    osoby o stylu empatycznym lubią muzykę intensywną (np. rock)

Część zadań polega na przyporządkowaniu pewnych terminów, pojęć, nazwisk. Mogą to być na przykład nazwy zjawisk psychologicznych, definicje czy szersze obszary zainteresowań badawczych.

3. Przyporządkuj osobom pojęcia lub obszary aktywności naukowej:
A) Daniel Simons             1) wpływ społeczny
B) Paul Bloom             2) psychologia ewolucyjna
C) David Buss            3) ślepota pozauwagowa
D) Robert Cialdini            4) empatia

4. Jeśli wyraz „zielony” jest napisany czerwoną czcionką, badani potrzebują więcej czasu, by zareagować niż wtedy, gdy jest napisany zieloną czcionką. Jak nazywane jest to zjawisko?
A)    konsolidacja
B)    efekt Stroopa
C)    barwna anhedonia
D)    ślepota pozauwagowa

5. Według Paula Blooma empatia może mieć na nas zły wpływ, ponieważ:
A)    empatia ma zbyt szerokie pole widzenia, w efekcie czego nie jesteśmy w stanie podjąć konkretnego działania dotyczącego konkretnej osoby tu i teraz
B)    empatia jest stronnicza, tzn. faworyzuje pewnych ludzi lub grupy
C)    empatia może sprawić, że nie uwzględnimy dalekosiężnych konsekwencji swoich działań
D)    empatia może popychać w kierunku uprzedzeń i okrucieństwa

6. Wskaż prawdziwe twierdzenia dotyczące agresji „gorącej”.
A)    jest konsekwencją frustracji
B)    jest wynikiem kalkulacji
C)    towarzyszy jej silne pobudzenie
D)    jest typowa dla ludzi o osobowości antyspołecznej

7. Eddie Brummelman przeprowadził badanie, w którym uczniowie otrzymywali list od dyrektora szkoły. Niektórzy z nich czuli się potem w szkole mniej osamotnieni. Co wywołało tę zmianę?
A)    wykaz ocen uzyskanych w poprzednim roku szkolnym
B)    lista nowych przedmiotów w kolejnym roku szkolnym
C)    zwrot do ucznia po imieniu
D)    zachęta do ciężkiej pracy w nowym roku szkolnym

Niektóre pytania wymagają wskazania, czy zawarte w nich twierdzenie jest prawdziwe, czy fałszywe. Takie pytania mogą wydawać się najłatwiejsze, jednak nieraz pozory mylą. Pamiętaj, że czasem odpowiedź, która wydaje się oczywista, wcale nie musi być prawidłowa.

8. Empatia poznawcza i empatia emocjonalna są tym samym.
A)    prawda
B)    fałsz