X Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej

Znamy już laureatów tegorocznej edycji Turnieju Wiedzy Psychologicznej. Zostali wyłonieni w trakcie rozgrywki finałowej, która odbyła się 7 kwietnia w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Warszawie. Jednak uczestnicy rozpoczęli swą przygodę z psychologią wiele miesięcy wcześniej. Turniej, który honorowym patronatem objął Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk prof. Edward Nęcka, rozpoczął się 27 października. Do udziału zgłosiło się prawie 2000 uczniów z całej Polski. 

Od listopada na łamach „Charakterów” publikowaliśmy teksty turniejowe oznaczone specjalną pieczęcią. Dotyczyły one różnych obszarów, którymi zajmuje się psychologia – od biologicznych podstaw zachowania, poprzez umysł, poznanie i emocje, po funkcjonowanie człowieka w grupie. Oprócz artykułów materiałem stanowiącym podstawę Turnieju była książka Przeciw empatii Paula Blooma oraz artykuły odwołujące się do zagadnień zawartych w „Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych...”. Wiedza uczestników została sprawdzona podczas eliminacji on-line, które odbyły się w dniach 5–6 marca. Do finału zakwalifikowało się 100 osób z najlepszymi wynikami. 

W części pisemnej finału uczestnicy rozwiązywali test. Na jego podstawie wyłoniono 10 osób, które przeszły do drugiego etapu. Wzięli w nim udział: 

  • Karolina Bonarska z Krzeszowic
  • Natalia Marczak z Chorzowa
  • Julia Michalak z Wrocławia
  • Wiktoria Pacek z Lubartowa
  • Oliwia Poloczek z Tarnowskich Gór
  • Natasza Pyszel z Trzebnicy
  • Kacper Sperka z Katowic
  • Inka Rusinek z Tarnobrzegu
  • Barbara Szmanda z Poznania
  • Julia Włosiak z Wadowic

Finaliści odpowiadali na dwa pytania, wylosowane z dwóch bloków tematycznych: „Jak decydować, żeby nie żałować” oraz „Psychologia i życie”. W ten sposób zostali wyłonieni Najlepsi z Najlepszych X Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Psychologicznej:

Karolina Bonarska, Natalia Marczak, Julia Michalak

Zwycięzcy otrzymają roczne stypendia ufundowane przez „Charaktery” w wysokości 3000 zł oraz – dzięki porozumieniu z Uniwersytetem Jagiellońskim – indeksy na stacjonarne studia magisterskie na kierunku psychologia w Instytucie Psychologii na Wydziale Filozoficznym UJ. Ponadto wszystkie osoby zakwalifikowane do ustnej części finału otrzymały pakiety książek ufundowane przez Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom, finalistom, zwycięzcom i nauczycielom! 

Z uwagi na niezwykle wysoki poziom przygotowania finalistów, przyznano dodatkowe wyróżnienie – Nagrodę Specjalną Redaktora Naczelnego. Otrzymała ją Natasza Pyszel. 

Dziękujemy wszystkim partnerom Turnieju, a w szczególności VII Liceum Ogólnokształcącemu im. Juliusza Słowackiego w Warszawie.

 


Patron honorowy Turnieju, prof. dr hab. Edward Nęcka

foto: Krzysztof Plebankiewicz