Gdzie studiować psychologię?

Masz już pewność: chcesz studiować psychologię. Ale gdzie? Na którą uczelnię najłatwiej będzie Ci się dostać? Która prowadzi specjalizacje najbliższe Twoim zainteresowaniom?

Studia psychologiczne na wszystkich polskich uczelniach przebiegają podobnie. Rekrutacja opiera się na wynikach matury, przy czym o tym, jakie przedmioty są przy niej punktowane, decydują poszczególne uczelnie. Możesz to sprawdzić w naszej wyszukiwarce w karcie interesującej Cię uczelni.

Same studia trwają pięć lat i kończą się uzyskaniem dyplomu magistra psychologii. Przez pierwsze dwa lata student zapoznaje się z podstawowymi teoriami psychologii oraz biopsychologią (biologicznymi aspektami psychologii). Poczynając od trzeciego roku, student – zależnie od uczelni – może zdecydować się na ścieżkę specjalizacyjną lub zyskuje możliwość swobodnego wyboru realizowanych przez siebie kursów (przedmiotów).

Większość uczelni wymaga również ukończenia pewnej puli kursów niepsychologicznych – zgodnie z modelem wykształcenia uniwersyteckiego. Niektóre szkoły wyższe oferują swoim studentom również możliwość odbycia praktyk podczas studiów; zazwyczaj są to zajęcia prowadzone w szpitalach, poradniach lub firmach doradztwa personalnego. Niezależnie od oferty uczelni, praktykę lub staż można zorganizować też na własną rękę, a fakt bycia studentem psychologii bardzo to ułatwia.

UWAGA! Większość uczelni bierze pod uwagę, czy abiturient zdawał maturę na poziomie podstawowym, czy rozszerzonym i wyżej ocenia poziom rozszerzony.
W wyszukiwarce poniżej znajdziecie pełne dane teleadresowe poszczególnych uczelni oraz adresy internetowe uczelni (tam z kolei pełne informacje o rekrutacji).

nazwamiastokontaktliczba miejscliczba kandydatów na miejsce
Uniwersytet JagiellońskiKrakówul. Ingardena 6 30-060, instytut.psychologii@uj.edu.pl

150 miejsc na stud. stacjonarne

150 miejsc na stud. niestacjonarne

2015r.:
8 osób na miejsce
Uniwersytet WarszawskiWarszawaul. Stawki 5/7 00-183 Warszawa; e-mail: info@psych.uw.edu.pl

150 miejsc na studia stacjonarne

44 miejsca na studia stacjonarne po angielsku

150 miejsc na studia niestacjonarne

08.07.2016: 13 osób na miejsce na studia stacjonarne po polsku,2 osoby na studia stacjonarne po angielsku

 

Uniwersytet SWPSWarszawaul. Chodakowska 19/31, 03-815; e-mail: rekrutacja@swps.edu.plbrak limitu przyjęć 
Uniwersytet SWPSKatowiceul. Techników 9, 40-326 e-mail: rekrutacja.katowice@swps.edu.plbrak limitu przyjęć 
Uniwersytet SWPSPoznańul. gen. Tadeusza Kutrzeby, 61-719 e-mail: rekrutacja.poznan@swps.edu.plbrak limitu przyjęć 
Uniwersytet SWPSSopotul. Polna 16/20, 81-745 e-mail: rekrutacja.sopot@swps.edu.plbrak limitu przyjęć 
Uniwersytet SWPSWrocławul. Ostrowskiego 30b, 53-238 e-mail: rekrutacja.wroclaw@swps.edu.plbrak limitu przyjęć 
Uniwerytet im. Adama MickiewiczaPoznańul. A. Szamarzewskiego 89/AB 60 – 568; e-mail: uampsych@amu.edu.pl  
Uniwersytet Medyczny im. Karola MarcinkowskiegoPoznańul. Bukowska 70, 60-812; e-mail:psychologia@ump.edu.pl  
Uniwersytet WrocławskiWrocławul. Dawida 1, 50-527; e-mail: sekretariat@psychologia.uni.wroc.pl120 miejsc na stud. stacjonarne2016.07.05: 12,5 osoby na miejsce
Uniwersytet GdańskiGdańskul. Bażyńskiego 4 80-952; e-mail: wns@ug.edu.pl  
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii GrzegorzewskiejWarszawaUl. Szczęśliwicka 40 02-353; aps@aps.edu.pl  
Uniwersytet OpolskiOpolePlac Staszica 1 45-052; psychologia@uni.opole.pl  
Uniwersytet Marii Curie-SkładowskiejLublinul. Narutowicza 12 20 - 004  
Uniwersytet ŁódzkiŁódźul. Smugowa 10/12 91-433; psychologia@uni.lodz.pl

120 miejsc na stud. stac.

150 miejsc na stud. niestacjonarne

2015:
1 osoba na miejsce
Krakowska Akademia im. A. Frycza ModrzewskiegoKrakówul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705; e-mail: wpinh@afm.edu.pl  
Uniwersytet Kazimierza WielkiegoBydgoszczul. Leopolda Staffa 1, 85-867; e-mail: psyche@ukw.edu.pl97 miejsc2015r.:
5 osób na miejsce, przyjęto 99 osób, 10 proc. ponad limit
Katolicki Uniwersyte Lubelski Jana Pawła IILublinAl. Racławickie 14, 20-950; rekrutacja@kul.pl240 
Wyższa Szkoła Finansów i ZarządzaniaWarszawaul. Pawia 55, 01-030; rekrutacja@vizja.plbrak limitu miejsc 
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława CzechaKrakówAl. Jana Pawła II 78, 31-571; e-mail: halina.jaskot@awf.krakow.pl  
Uniwersytet Kardynała Stefana WyszyńskiegoWarszawaul. Wóycickiego 1/3 bud. 14, 01-938; e-mail: instytut_psychologii@uksw.edu.pl

100 miejsc stacjonarnie

100 niestacjonarnie

2015r.:
8,7 osób na miejsce
Uniwersytet ŚląskiKatowiceul. Grażyńskiego 53, 40-126; e-mail: pips@us.edu.pl181 miejsc stacjonarnie2016.07.05:
4 os. na miejsce
Uniwersytet SzczecińskiSzczecinul. Krakowska 71-79, 71-017; e-mail: whus@whus.pl

90 miejsc stacjonarnie

2015r.:
4 os. na miejsce
Akademia Leona KoźmińskiegoWarszawaUl. Jagiellońska 59, 03-301; e-mail: rekrutacja@kozminski.edu.pl  
Akademia IgnatianumKrakówul. Kopernika 26, 31-501; e-mail: psychologia@ignatianum.edu.pl

90 miejsc stacjoranie

50 miejsc niestacjjonarnie

 
Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis UniversityNowy Sączul.Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz ; e-mail: rekrutacja@wsb-nlu.edu.pl

30 miejsc stacjonarnie 

50 miejsc niestacjonarnie

 
     

Matura i co dalej?

Jaki kierunek wybrać? Na którą uczelnię złożyć aplikację? To tylko niektóre z pytań, jakie zadają sobie maturzyści. Jak dokonać właściwego wyboru i na co zwrócić uwagę, wybierając kierunek studiów i uczelnię - radzi Ewa Wojtowicz,psycholog i doradca zawodowy, USWPS.

AGNIESZKA CHRZANOWSKA: – Maturzyści przeżywają teraz gorący okres. Matura, wybór kierunku studiów i uczelni. Jak dokonać wyboru, aby studia nie okazały się zmarnowanym czasem?

EWA WOJTOWICZ: – Studiowanie może być przyjemnością, a praca wykonywana po ich ukończeniu dawać satysfakcję. Aby tak się stało, przed podjęciem ostatecznej decyzji warto przeanalizować kilka elementów. Po pierwsze, nie kierujmy się modą, wyborami kolegów czy rodziców, a własnymi preferencjami i zainteresowaniami. Zdobądźmy jak najwięcej informacji o interesujących nas kierunkach i o uczelniach, które je prowadzą. Skorzystajmy ze stron internetowych szkół, forów i serwisów społecznościowych, przeczytajmy informatory, podpytajmy znajomych, uczestniczmy w dniach otwartych. Po drugie, sprawdźmy, jaki jest profil absolwenta danego kierunku: do jakiej pracy przygotowują specjalizacje, w jakich branżach można znaleźć zatrudnienie itp. Po trzecie, przyjrzyjmy się planom studiów na różnych uczelniach. Jeżeli marzymy na przykład o byciu grafikiem, trzeba mieć świadomość, że różne uczelnie – artystyczne lub techniczne – prowadzą swoje kierunki inaczej. Jedne większe znaczenie nadają naukom ścisłym, a inne humanistycznym. Wybierzmy tę uczelnię, której program jest bliższy naszym zdolnościom.

Jak ocenić swoje predyspozycje zawodowe?

– Przede wszystkim trzeba przyjrzeć się własnym umiejętnościom i zainteresowaniom. Zainteresowania powiązane są z wieloma aspektami naszego życia, na przykład wartościami, potrzebami, nawykami czy stylem życia. Dlatego to, co robimy pod ich wpływem, niesie ze sobą gwarancję satysfakcji w życiu prywatnym i zawodowym. Takie zachowania są działaniami autotelicznymi, stają się celem samym w sobie, dlatego są źródłem naszego zadowolenia.
Młodzi ludzie często nie zdają sobie sprawy z własnego potencjału, nie biorą pod uwagę wielu ważnych umiejętności, które każdego dnia wykorzystują. Warto więc odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Czego uczę się szybciej niż inni? Którą z codziennych aktywności mógłbym zajmować się częściej? Co robię dobrze? Warto przy tej okazji wyliczyć kilka własnych umiejętności, na przykład: znajomość języków obcych i łatwość ich uczenia się, umiejętność obsługi komputera i różnych programów, łatwość wypowiedzi i „przelewania” swych myśli na papier, wiedza praktyczna i teoretyczna na temat hodowli kwiatów domowych, zdolność rozkręcenia i złożenia każdego urządzenia czy rozwiązania zadania z fizyki!
Jeżeli mamy wątpliwości dotyczące diagnozy naszego potencjału, skorzystajmy z porady doradcy zawodowego czy psychologa. Na rynku funkcjonują również firmy i instytucje, w których wykwalifikowane osoby – najczęściej psychologowie – dysponują testami i kwestionariuszami pomocnymi w określeniu potencjału zawodowego.

A jakich cech powinien szukać w sobie przyszły psycholog?

– W tym zawodzie jest wiele specjalizacji. Psycholog może pracować w wielu branżach, a jego kompetencje wykorzystywane są w różnych obszarach, na przykład w edukacji, ochronie zdrowia, sprzedaży i reklamie, zarządzaniu ludźmi, administracji czy mediach. Każde stanowisko, na którym pracuje psycholog, wymaga zatem innych cech, umiejętności czy talentów. Niezależnie jednak od planów zawodowych, studenta psychologii powinna cechować ciekawość i otwartość na świat i procesy, jakie zachodzą między ludźmi. W zawodzie psychologa ważna jest również umiejętność rozwiązywania problemów i wyciągania poprawnych wniosków. Praca psychologa często powiązana jest z odpowiedzialnością moralno-społeczną, liczy się więc niezależność poglądów i umiejętność argumentowania własnego zdania. Standardy etyczne to kolejna ważna kwestia – dyskrecja, poszanowanie praw innych osób, z którymi współpracuje: klientów, specjalistów z innych dziedzin. Psycholog nie wykorzystuje swojej wiedzy do manipulowania innymi – pamięta o poszanowaniu autonomii drugiego człowieka.
Kandydatom na studia psychologiczne powinna przyświecać idea kształcenia się przez całe życie. Cenna jest tu zatem silna motywacja do nauki i rozwoju swoich kompetencji. Studia psychologiczne to niezbędna podstawa, ale nie można po nich spocząć na laurach. Psychologia jest nauką prężną, coraz częściej wykorzystywaną w różnych obszarach zawodowych. Te różnorodne praktyczne zastosowania wymagają systematycznego doszkalania się i doskonalenia umiejętności.

Czy już wybierając kierunek studiów, powinniśmy planować przyszłą ścieżkę kariery?
– Generalnie studiowanie ma na celu zdobywanie wiedzy, poszerzanie horyzontów i kształtowanie poglądów oraz samodzielne zdobywanie różnorodnych kwalifikacji. W świadomości społecznej dyplom uczelni wyższej jest gwarancją sukcesu i możliwości lepszego przystosowania do wymagań rynku pracy. Dlatego też zmienia się oferta uczelni – dużo większy nacisk kładą teraz na kształtowanie umiejętności praktycznych i przygotowanie studentów do zawodu. Wybierając uczelnię, w pewien sposób określamy zatem naszą przyszłość zawodową. Przy czym warto pamiętać, że rynek pracy zmienia się tak dynamicznie, że w wielu przypadkach trudno przewidzieć, jakie możliwości otworzą się przed studentami pod koniec procesu kształcenia. A i w trakcie życia możliwe jest przekwalifikowanie się, zmiana zakresu zadań czy pełnionych funkcji. Wybór uczelni określa więc w pewien sposób obszar, w którym możemy – ale nie musimy – poruszać się zawodowo.

Gdy już wiemy, co chcemy studiować, czeka nas kolejne zadanie – wybór uczelni.
– Internet będzie tu skarbnicą wiedzy! Na portalach społecznościowych możemy poszukać wypowiedzi byłych lub aktualnych studentów – oni wiedzą najlepiej, jak uczelnia funkcjonuje. Archiwa wiadomości mogą nam posłużyć do sprawdzenia, czy interesująca nas uczelnia nie miała kłopotów – gdyby tak było, na pewno znajdziemy o tym informacje w sieci. Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy dana szkoła jest wiarygodna, możemy sprawdzić na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czy jest wpisana do wykazów uczelni publicznych i prywatnych w kraju.

Jak przygotować się do rozpoczęcia studiów? Początki mogą być przecież bardzo trudne...

– Rozpoczęcie studiów to czas wielu zmian: nowa rzeczywistość, nowi znajomi, nowy rozkład dnia i zupełnie nowe zajęcia. Dla wielu osób to trudny etap w życiu, szczególnie gdy wyjeżdżają z rodzinnych stron, by rozpocząć studia w innym mieście.
Warto zapoznać się z wybraną uczelnią jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego. Poznajmy kąty, sprawdźmy, gdzie są ważne punkty: nasz wydział, dziekanaty, rektorat, działy, które pomagają na różne sposoby studentom, np. biuro karier, biblioteka czy komórki zajmujące się współpracą zagraniczną lub stypendiami. Pierwsze dni poświęćmy przede wszystkim na nawiązanie nowych znajomości i zdobycie jak największej ilości informacji. Nie trzymajmy się z dala od innych osób. One są w podobnej sytuacji – czują się tak samo niepewnie i są zagubione. Razem będzie łatwiej przezwyciężyć wszystkie trudności. Dajmy też sobie czas na przyzwyczajenie się do nowego trybu życia. Nie unikajmy zajęć na uczelni, poznajmy reguły i zasady obowiązujące w studenc­kim świecie.

Jak w pełni wykorzystać czas studiów, aby w przyszłości rzeczywiście pozwoliły nam znaleźć satysfakcjonującą pracę?
– Wiedza i praktyka to dwa kluczowe słowa. Zdobywajmy wiedzę zarówno ogólną, jak i branżową, a także dbajmy o rozwój zawodowy. Wiedza pozwoli nam uzyskać niezbędne podstawy do poruszania się po interesującym nas polu zawodowym. Im szersza – tym większa nasza elastyczność. Wiedza branżowa to przede wszystkim okazja do sprawdzenia, w jakich zadaniach, na jakich stanowiskach można pracować. Co mogę robić i gdzie mogę pracować po ukończeniu danego kierunku? Znajdźmy jak najwięcej odpowiedzi na to pytanie! Będziemy bardziej świadomie planować swoją edukację, a później życie zawodowe.
Mniej więcej od połowy studiów, gdy teoretyczne wykształcenie pozwala na rozumienie słownictwa branżowego, zwiększa się nasza świadomość różnych procesów czy umiejętność rozwiązywania podstawowych problemów. Zatroszczmy się więc o odbywanie praktyk i staży. To okazja do przeniesienia i sprawdzenia zdobytej wiedzy w różnych zadaniach. Tym bardziej że pracodawcy coraz większą wagę przykładają do umiejętności praktycznych studentów i ich motywacji do podjęcia pracy.

 

Kierunek - psychologia

Psychologia od lat króluje w rankingach najchętniej wybieranych kierunków studiów. Na czym polegają studia psychologiczne? Dlaczego cieszą się tak wielką popularnością?

Psychologię można studiować na największych uniwersytetach w kraju oraz na wielu uczelniach prywatnych. Niektóre ośrodki, na przykład Uniwersytet Warszawski i Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, proponują również studia w języku angielskim, które przygotowują do pracy za granicą. Od lat psychologia cieszy się ogromną popularnością wśród maturzystów. Na przykład w ubiegłym roku o jedno miejsce na tym kierunku na Uniwersytecie Warszawskim ubiegało się aż 12 osób (porta.uw.edu.pl), a na Uniwersytecie Gdańskim – 11 (ug.edu.pl). Wśród uczelni prywatnych w rankingach niezmiennie króluje Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, z wydziałami zamiejscowymi we Wrocławiu, Sopocie, Katowicach i Poznaniu.

Na początek
Obecnie studia psychologiczne mają formę 5-letnich jednolitych studiów magisterskich. Sytuacja ta może się jednak wkrótce zmienić, bowiem Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało zgodę, by prawo i psychologia – znajdujące się do tej pory w grupie kierunków, które można było studiować wyłącznie w trybie studiów jednolitych – stały się studiami dwustopniowymi. 
Studenci mogą wybrać jeden z dwóch trybów studiów: stacjonarny (dzienny) i niestacjonarny (wieczorowy). Studia dzienne na państwowych uczelniach są w Polsce bezpłatne, a zajęcia prowadzone w ich ramach zwykle rozpoczynają się rano i trwają do popołudnia. Studia niestacjonarne są natomiast płatne i odbywają się popołudniami. Dzięki takim godzinom zajęć studenci mogą łączyć naukę z pracą. Programy studiów dziennych i stacjonarnych są zbliżone, zwykle jednak różnią się liczbą przedmiotów czy wymiarem godzin. 
Przyjęcie kandydatów na studia psychologiczne odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym, przeliczanych na punkty o różnej wadze. O tym, jak dokładnie przebiega rekrutacja na studia, decydują poszczególne instytuty psychologii, które określają, ile i jakie przedmioty będą uwzględniane podczas selekcji kandydatów. Na przykład Uniwersytet Śląski bierze pod uwagę język polski, matematykę i język obcy oraz przedmiot dodatkowy – biologię, chemię, filozofię, fizykę i astronomię, geografię, historię, historię sztuki, je?zyk łacin?ski lub kulturę antyczną.

Wiele ścieżek

Dlaczego tak wielu młodych ludzi chce studiować psychologię? Może dlatego, że pozwala ona zgłębiać tajniki ludzkiej psychiki, lepiej rozumieć siebie samego i innych – takie powody zainteresowania psychologią najczęściej wskazują kandydaci ubiegający się o przyjęcie na ten kierunek. Zamiast jednak kierować się takim ogólnym wyobrażeniem o psychologii i studiach psychologicznych, przed złożeniem aplikacji warto szczegółowo zapoznać się z ofertą danej uczelni, możliwościami praktyk i stażów oraz zapotrzebowaniem na rynku pracy.

Uczelnie różnią się pod względem proponowanych specjalizacji. Oprócz ścieżek oferowanych niemal na każdej uczelni, jak psychologia rozwojowa, kliniczna czy pracy, niektóre ośrodki uruchamiają mniej typowe specjalizacje. Na przykład na Uniwersytecie Gdańskim studenci mogą się specjalizować w obszarze psychologii międzykulturowej i rodzaju. SWPS proponuje neurokognitywistykę i psychologię nowych technologii. Katolicki Uniwersytet Lubelski uruchomił dwie nowe specjalizacje: psychologię wspierania jakości życia oraz biznesu i przedsiębiorczości. Instytut Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego pozwala wybierać spośród dwunastu różnych ścieżek specjalizacyjnych, w tym marketing i PR, psychologia sportu, model integracyjny w terapii. Z kolei w ofercie Uniwersytetu Warszawskiego znajdziemy psychometrię stosowaną czy psychologię środowiskową. 
Wybierając specjalizację, należy uwzględnić możliwości zawodowe, jakie daje. Psycholog pracy może znaleźć zatrudnienie w firmie konsultingowej, psycholog rozwojowy w poradni psychologiczno-pedagogicznej, psycholog kliniczny w szpitalu, a psycholog sądowy w placówce penitencjarnej.
Coraz częściej studenci psychologii i absolwenci tego kierunku decydują się na podjęcie stażu w prestiżowych ośrodkach naukowych i badawczych za granicą. Takie możliwości stwarza system wymian studenckich czy też programy stypendialne.

To dopiero początek
Studia to dopiero początek – dyplom psychologia daje wiele możliwości dalszego rozwoju. Psychologowie mogą kontynuować rozwój zawodowy, na przykład studiach podyplomowych. W ten sposób pogłębią swoją wiedzę i umiejętności z wąskiej dziedziny – psychologii transportu, psychologii zarządzania czy psychologii rehabilitacji. Z kolei osoby chcące prowadzić badania naukowe i rozwijać się naukowo, mogą podjąć studia doktoranckie (więcej o możliwościach pracy po studiach psychologicznych w artykule „Psychologia i co dalej, s. XX). 
Czy warto zatem studiować psychologię i rozwijać się w tym zawodzie? Z całą pewnością! Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez portal ilezadyplom.info, aż 70 procent absolwentów psychologii jest zadowolonych z tego, że studiowali na tym kierunku.
***
Maria Halińska jest absolwentką psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współpracuje z „Charakterami”.

Psychologia - dlaczego warto

Dlaczego warto studiować psychologię? Jakie możliwości dają takie studia? Czego można się nauczyć i gdzie póxniej podjąć pracę?

Psychologię można studiować na wszystkich większych uniwersytetach w kraju i w wielu szkołach prywatnych. Studia te każdego roku przyciągają ogromną liczbę maturzystów poszukujących własnej ścieżki rozwoju. W 2013 roku na jedno miejsce w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego przypadało aż 15 osób. Psychologia cieszyła się też największym zainteresowaniem kandydatów na Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 

Duża liczba osób ubiegających się o przyjęcie na psychologię sprawia, że nie zawsze łatwo dostać się na ten kierunek. Przyjęcie odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym, przeliczanych na punkty o różnej wadze. O tym, jak dokładnie przebiega rekrutacja i jakie przedmioty są brane pod uwagę, decydują poszczególne uczelnie.

Z czego wynika tak ogromna popularność psychologii wśród absolwentów szkół średnich? Nie ulega wątpliwości, że zawód psychologa jest postrzegany jako prestiżowy, jest bowiem zawodem zaufania publicznego. Psycholog to osoba realizująca misję społeczną, której treścią jest niesienie innym pomocy.
Z badań z udziałem studentów, przeprowadzonych przez prof. Krystynę Skarżyńską, psycholog z Instytutu Psychologii PAN, wynika, że młodzi ludzie, myśląc o swoich studiach i przyszłym zawodzie psychologa, najczęściej uzasadniają wybór takimi argumentami, jak: sukces zawodowy, służba społeczna oraz wyjątkowość profesji. Sukces zawodowy jest dominującym motywem, który kieruje studentami psychologii społecznej, natomiast wśród tych, którzy wybierają psychologię kliniczną, przeważa motyw pomagania ludziom.

Dla kogo licencjat?
Choć zasady rekrutacji oraz popularność kierunku niewiele się zmieniły na przestrzeni ostatnich lat, na niektórych uczelniach zmianie uległa forma studiowania. W ubiegłym roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało zgodę, by prawo i psychologia – znajdujące się do tej pory w grupie kierunków, które można było studiować wyłącznie w trybie studiów jednolitych – stały się studiami dwustopniowymi. Po tych zmianach w ofercie niektórych szkół wyższych pojawiły się studia psychologiczne licencjackie oraz magisterskie uzupełniające. Władze i kadra wielu uczelni, zwłaszcza państwowych, sprzeciwiły się nauczaniu psychologii w systemie bolońskim, twierdząc, że stoi to w sprzeczności z obowiązującą w Polsce Ustawą o zawodzie psychologa i wprowadza dezorientację w oczekiwaniach kandydatów wybierających ten kierunek studiów. Według ustawy do wykonywania zawodu psychologa potrzebne jest ukończenie pięcioletnich studiów wyższych na kierunku psychologia. Oznacza to, że posiadanie wyłącznie licencjatu z psychologii lub wyłącznie magisterium uzyskanego na dwuletnich studiach uzupełniających nie wystarczy do uzyskania pełnych uprawnień zawodowych.

Do kogo zatem skierowana jest oferta studiów dwustopniowych? Jak twierdzi dr hab. Ewa Trzebińska, prof. SWPS, wiedza psychologiczna i umiejętności z niej wynikające przygotowują do wielu bardzo różnych zadań. Wybór studiów licencjackich lub II stopnia może być więc dobrym pomysłem dla osób, które chcą pracować w innym zawodzie, a psychologii potrzebują jako przygotowania uzupełniającego. Elastyczny system studiowania pozwala łączyć kierunki studiów, które wydają się potrzebne z punktu widzenia zainteresowań i planowania kariery.

Wiele możliwości
Na większości uczelni w czasie pierwszych lat nauki studenci realizują przedmioty obligatoryjne i nabywają podstawową wiedzę, która później będzie bazą dla zgłębiania zagadnień specjalistycznych z obszaru, jaki wyda się im najbardziej interesujący. Oprócz ścieżek oferowanych niemal na każdej uczelni, jak psychologia kliniczna czy społeczna, szkoły uruchamiają coraz to nowe specjalizacje. Na przykład na Uniwersytecie Warszawskim od czwartego roku można kształcić się w kierunku terapii rodzin i małżeństw czy psychometrii stosowanej, a na Uniwersytecie Jagiellońskim nabywać specjalistyczną wiedzę z zakresu psychologii twórczości czy psychologii sportu. Stałe poszerzanie oferty kształcenia wydaje się odpowiedzią na trendy cywilizacyjne oraz przemiany ekonomiczne i społeczne. Rzetelna wiedza o mechanizmach ludzkich zachowań społecznych zaczyna być przydatna w wielu dziedzinach życia. Coraz popularniejsza staje się psychologia biznesu, której absolwenci zdobywają wiedzę stosowaną w obszarze marketingu i badań konsumenckich czy zarządzania organizacją. Ciekawą propozycją, odpowiadającą na aktualne zapotrzebowanie rynku, jest też psychologia nowych technologii, łącząca wiedzę psychologiczną oraz neurobiologiczną z praktycznym zastosowaniem nowych technologii.

I co dalej?
Studia psychologiczne zapewniają bazę wiedzy, która stwarza niezliczone możliwości rozwoju i planowania ścieżki kariery. Wbrew stereotypowi psychologa przyjmującego pacjentów na kozetce, zawód ten wcale nie musi wiązać się z udzielaniem pomocy psychologicznej. W 2012 roku Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii wraz ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Poznawczo-Rozwojowych NOESIS przeprowadziło badanie dotyczące losów absolwentów psychologii. Najpopularniejszą specjalizacją okazała się psychologia zarządzania – w tym obszarze pracowało ponad 25 procent ankietowanych. Co czwarta osoba deklarowała, że pracuje jako coach. Psychologia kliniczna, związana z udzielaniem pomocy psychologicznej, znalazła się dopiero na trzecim miejscu wśród obszarów, jakimi zajmowali się respondenci.
Według prof. Dariusza Dolińskiego absolwent studiów psychologicznych opuszcza mury uczelni wyposażony we wszechstronne kompetencje, a w czasach, gdy ludzie wielokrotnie zmieniają pracę, jest to kapitał trudny do przecenienia. Psychologowie mogą pracować w szpitalach, poradniach zdrowia psychicznego czy placówkach związanych z terapią, rehabilitacją lub opieką nad chorymi. Absolwenci, którzy wybierają specjalizację rozwojową bądź wychowawczą, mogą znaleźć zatrudnienie w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach i przedszkolach. Psychologowie sądowo-penitencjarni mogą z kolei liczyć na zatrudnienie w policji, schroniskach dla nieletnich, więzieniach czy ośrodkach odwykowych. Wiedza z zakresu psychologii różnic indywidualnych i osobowości predysponuje do pracy w działach human resources i agencjach head-huntingowych. Z kolei znajomość psychologii zachowań konsumenckich – w działach marketingu i w agencjach reklamowych.
To tylko niektóre z możliwości, jakie otwierają się przed absolwentami psychologii. Warto jednak zaznaczyć, że w wielu przypadkach studia to zaledwie początek ścieżki edukacyjnej. Na przykład aby zostać psychoterapeutą, psycholog potrzebuje jeszcze czterech kolejnych lat kształcenia, włącznie z przejściem własnej psychoterapii. Realizacji dodatkowych kursów wymaga także zawód coacha, podczas gdy od przyszłego psychologa transportu oczekuje się ukończenia studiów podyplomowych. Psycholog profesjonalista powinien też pamiętać o obowiązku ciągłego rozwoju i aktualizowania swojej wiedzy, wynikającym z zasad etyki zawodowej.
Zawód psychologa nie jest łatwy i wiąże się z dużą odpowiedzialnością, często obejmuje bowiem ingerencję w sposób istnienia drugiego człowieka. Nadzieja na satysfakcję wynikającą z pomagania innym w rozwiązywaniu trudności życiowych i osiąganiu lepszej jakości życia jest jednak wartością, która sprawia, że z pewnością warto studiować psychologię. 
***
Katarzyna Moskal
jest absowentką psychologii na SWPS, pracuje w magazynie „Charaktery”.Psychologia za granicą

Jeszcze kilka lat temu studia w USA czy Wielkiej Brytanii były dla wielu osób tylko marzeniem. Dziś możliwości są o wiele większe - studiować za granicą można nawet bez międzynarodowej matury (IB).

Nie ma wątpliwości, że kolebką psychologii naukowej są Stany Zjednoczone. W USA panuje system Liberal Arts. Oznacza to ogromną dowolność w wyborze przedmiotów przez 4 lata studiów i jednoczesny obowiązek zaliczenia przedmiotów z wiedzy ogólnej. W USA studenci najpierw starają się o przyjęcie na wymarzoną uczelnię i o stypendia, a dopiero potem, na drugim lub trzecim semestrze, wybierają konkretny kierunek studiów. Z tego powodu studia licencjackie w USA są mniej wyspecjalizowane niż w Europie. Przeglądając rankingi najlepszych uczelni trzeba brać pod uwagę to, że większość z nich ocenia programy magisterskie lub doktoranckie. Od wielu lat najlepszymi uczelniami, zarówno pod względem studiów licencjackich jak i doktoranckich, są Princeton, Harvard, Stanford, Yale, University of California-Berkley i University of Michigan.

Na części uczelni pisanie pracy licencjackiej nie jest obowiązkowe, ale studiowanie psychologii w USA daje możliwości zaangażowania się w pracę badawczą już na pierwszym etapie studiów. Profesorowie i doktoranci bardzo chętnie korzystają z pomocy studentów przy tworzeniu, prowadzeniu i analizowaniu eksperymentów, a bardziej zmotywowani studenci mogą nawet rozpocząć niezależny projekt wspierany przez profesora. Coraz częściej inne wydziały czy uczelnie typu Harvard Business School korzystają z psychologicznych metod badania różnych zachowań społecznych i ekonomicznych. Dzięki temu współpraca interdyscyplinarna kwitnie, a studenci zdobywają wartościowe doświadczenia przydatne w staraniach o przyjęcie na kolejne etapy studiów. Pracę badawczą można wykonywać w ramach wolontariatu, na ocenę lub za pieniądze. 

Przy wyborze uczelni warto mieć na uwadze nie tylko jej renomę, profesorów i jakość zajęć oraz prowadzonych badań, ale również rodzaj pomocy finansowej oferowanej studentom. Mimo, że czesne na najlepszych uczelniach jest wysokie, wiele z nich oferuje satysfakcjonujące stypendia. Część uczelni rozpatruje aplikacje w systemie need-aware (komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę stopień zapotrzebowania kandydata na stypendium; może zdarzyć się tak, że dokonując wyboru pomiędzy dwiema równie dobrymi aplikacjami, komisja wybierze kandydata który będzie w stanie samodzielnie pokryć większą część studiów). Inny typ uczelni to tzw. need-blind (do tej grupy uniwersytetów należą między innymi Harvard i Massachusetts Institute of Technology - MIT). Uczelnie te najpierw przyjmują wszystkich wykwalifikowanych kandydatów, a następnie robią wszystko co tylko w ich mocy, by zapewnić im stypendium. Biorą przy tym pod uwagę sytuację majątkową całej rodziny. Ogólne informacje na temat uczelni, wymagań i stypendiów można znaleźć na stronie collegeboard.org, która zawiera również linki do stron uczelni z bardziej szczegółowymi informacjami.

Aplikacja do college’u w USA to długi proces, który warto zacząć wcześnie, nawet w drugiej klasie szkoły średniej. Po wybraniu uczelni, następnym krokiem jest zadnie egzaminów SAT (Scholastic Aptitutde Test). SAT I jest wymagany przez wszystkie uczelnie, bo amerykańska "matura" jest bardzo zróżnicowana na poziomie stanowym. SAT II zazwyczaj są wymagane tylko przez lepsze szkoły, lup np. uczelnie techniczne (takie jak MIT), które wtedy proszą o SAT II z fizyki i z matematyki. Wyniki z matury tak naprawdę nie mają większego znaczenia w USA, bo zwykle (chyba, że weźmiesz gap year, czyli rok przerwy między szkołą średnią a pójściem na studia) dostajesz się na uczelnie jeszcze przed samym podejściem do matury. Ważniejsze są wyniki SAT i dotychczasowe (jak również przewidywane) oceny, czy to z systemu IB, czy to z polskiego.  Matura IB ma tę przewagę, że jest bardziej rozpoznawalna na świecie jako wyznacznik wysokich standardów, ale nawet na Harvardzie jest mnóstwo studentów międzynarodowych ze zwykłymi maturami ze swoich krajów. 

Egzaminy i oceny to nie wszystko – w formularzu aplikacyjnym jest dużo miejsca na opisanie zajęć pozalekcyjnych, szczególnych osiągnięć (nie tylko naukowych - mogą być to również wyróżnienia sportowe, artystyczne, nagrody za wkład w życie społeczne szkoły itp.), pasji i zainteresowań. Ich różnorodność i stopień zaangażowania brane są pod uwagę przy rozpatrywaniu aplikacji, aczkolwiek komisja bierze pod uwagę sytuację życiową i możliwości (lub ich brak) każdego kandydata. Dzięki temu osoby, które nie miały wielu szans na rozwój zainteresowań (np. mieszkając w małej miejscowości bez bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych), również mogą się dostać na najlepsze uczelnie. Ich mocną stroną może być zaprezentowanie się w ciekawy i przekonujący sposób w pozostałych częściach aplikacji (np. wykazanie się zdolnościami przywódczymi). Jednym z ważniejszych elementów pakietu aplikacyjnego jest esej, który ma za zadanie zaprezentować osobowość kandydata i zapewnić komisję, że wpasuje się on w grono studentów danej uczelni. Dodatkowo, należy się zaopatrzyć w listy polecające od 1-3 nauczycieli, najlepiej takich, którzy znają Cię zarówno od strony naukowej jak i bardziej osobistej.

Kolejnym krajem wartym rozważenia jest Wielka Brytania. Jeśli nie znasz dobrze innego języka niż angielski, to właśnie na Wyspach masz największy wybór kierunków psychologicznych w Europie. Zgodnie z tegorocznym rankingiem dziennika The Guardian, w Wielkiej Brytanii najlepiej studiować psychologię w University College London (UCL), Cambridge, Oxfordzie, Bath, Glasgow i York. Są one w czołówce klasyfikacji ze względu na satysfakcję studentów, wymagania rekrutacyjne, badania naukowe oraz możliwości zatrudnienia po ukończeniu studiów. Znajdują się też na liście najlepszych uniwersytetów świata.

Podobnie jak w Polsce, w Wielkiej Brytanii studia podzielone są na licencjackie (undergraduate), po ukończeniu których uzyskujemy tytuł „Bachelor”, oraz magisterskie (graduate), które kończą się otrzymaniem tytułu „Master”. Kierunki psychologiczne różnią się od siebie w zależności od tego, na co dana uczelnia kładzie nacisk. UCL oferuje nam Psychologię lub Psychologię i nauki o języku, w Cambridge można studiować Psychologię i nauki o zachowaniu, a w Oxfordzie Psychologię eksperymentalną. Zwykle na początku studiów należy zaliczyć obowiązkowe kursy, podczas gdy w dalszym toku można samemu wybierać przedmioty. Dzięki temu mamy możliwość odnalezienia najbardziej interesującej nas dziedziny psychologii, a następnie pogłębiania swojej psychologicznej pasji.

Opłata za rok studiów jest niemała (ok. 3-9 tysięcy funtów), jednak dostosowana jest do zarobków rodziców studenta. Istnieje także możliwość otrzymania dodatkowego finansowego wsparcia. Uniwersytety często oferują pracę w licznych bibliotekach uniwersyteckich (na terenie Oxfordu jest ich ponad 100). Dba się jednak o to, aby czas poświęcany na naukę nie był zbyt ograniczony, dlatego nie można pracować na pełen etat. Za to można się starać o dofinansowanie polskich instytucji. Na przykład świeżo upieczeni studenci zagranicznych uczelni, mieszkający w Gdańsku, mogą otrzymać stypendium Fahrenheita, które pokryje całkowite lub częściowe koszty związane ze studiami za granicą.

Proces rekrutacji odbywa się poprzez instytucję UCAS, która pośredniczy między kandydatami a wybranymi przez nich uczelniami. Przygotowania do wypełnienia formalności związanych z rekrutacją najlepiej zacząć aż półtora roku przed planowanym rozpoczęciem studiowania! Dlaczego tak wcześnie? Termin aplikacji do Oxfordu i Cambridge mija 15 października 2013 r. Do tego czasu należy wysłać dokumenty, aby zacząć studiować w październiku 2014 r. Dla pozostałych uczelni ostateczny termin mija 15 stycznia. Jeśli minął już ostateczny termin, a nadal chcesz spróbować, to jak najbardziej możesz to zrobić. Do 30 czerwca można złożyć tzw. „późną aplikację”. Niestety wiąże się to z pewnym ryzykiem, ponieważ uczelnie nie są zobligowane do rozpatrzenia takiego podania. 

Kolejnym etapem po wybraniu uczelni jest kompletowanie dokumentów, co okazuje się być niezwykle czasochłonne. W systemie UCAS należy wypełnić dane osobowe i wpisać informacje na temat edukacji i zatrudnienia. Trzeba również napisać tzw. personal statement (PS), który jest jednym z najważniejszych elementów formularzu. Pełni on funkcje zbliżone do życiorysu i listu motywacyjnego. Możemy tu zaprezentować siebie, swoje pasje oraz wyznawane w życiu wartości. Poza wynikami matury, głównie PS decyduje o tym, czy zostaniemy przyjęci na uczelnię, dlatego warto dobrze przemyśleć jego treść. Wskazane jest, aby wspomnieć o interesującej dziedzinie psychologii, ciekawej teorii lub inspirującym psychologu; na stronie UCAS znajdują się wskazówki pomocne w napisaniu PS. Trzeba się również postarać o referencję, najlepiej od wychowawcy, oczywiście w języku angielskim. Należy udowodnić znajomość języka angielskiego odpowiednim certyfikatem, zależnie od wymagań uczelni. Zazwyczaj wymagana jest znajomość języka na poziomie biegłym (proficiency). Matura polska jest honorowana w Wielkiej Brytanii, ale najlepsze brytyjskie uczelnie stawiają Polakom wysokie wymagania – należy uzyskać ok. 90% z 3 przedmiotów zdanych na poziomie rozszerzonym.

Uniwersytety holenderskie nie mogą się poszczycić tak długą tradycją jak brytyjskie, ale prezentują równie wysoki poziom kształcenia.Holandii funkcjonuje kilka prężnych ośrodków, z których tylko niektóre oferują studia licencjackie w języku angielskim: uniwersytet w Leiden, Utrecht i Groningen. Plasują się one bardzo wysoko w światowych rankingach. Większość Holendrów, niezależnie od wieku, świetnie mówi po angielsku, więc życie w tym kraju bez znajomości holenderskiego nie sprawia większego problemu. 

Uniwersytet w Leiden sprawia wrażenie wyjątkowo przyjaznego studentom, ponieważ pozwala kształtować program studiów zgodnie z ich zainteresowaniami. Już na drugim roku można ułożyć swój plan wybierając spośród wielu ciekawych przedmiotów, m.in. seksuologii, międzykulturowej psychologii zdrowia i choroby, emocji i poznania, kultury i różnorodności w pracy, psychologicznych i neurobiologicznych konsekwencji wykorzystywania dzieci. Gdyby tego było mało, w czasie studiów można pojechać na wymianę do jednej z uczelni partnerskich, które zlokalizowane są na całym świecie: w Bostonie, Sydney, Sao Paulo, Damaszku, Florencji lub Oslo. 

Uniwersytet uznaje polską maturę, a szczególną wagę przywiązuje do wyników z matematyki. Przy składaniu aplikacji należy również potwierdzić znajomość języka angielskiego odpowiednim certyfikatem. Podanie składa się w podobny sposób jak w Wielkiej Brytanii; w Holandii odbywa się to poprzez portal Studielink, gdzie należy złożyć aplikację do 1 kwietnia 2013 r. Opłata za rok studiowania wynosi ok. 1800 euro. Niestety uczelnia nie oferuje pomocy finansowej, której należy poszukiwać u polskich i holenderskich organizacji. Jednak studiując w Leiden nie trzeba się martwić o wsparcie w praktycznych kwestiach, związanych np. z pobytem w obcym kraju. Pomocą służą liczni doradcy i psychologowie.

Na najlepszych uczelniach skandynawskich można studiować po angielsku jedynie na studiach magisterskich. Zaliczają się do nich uczelnie w Helsinkach i Oslo, a także w Szwecji: Uppsali, Sztockholmie i Göteborgu. Uniwersytet w Sztockholmie oferuje kursy w zakresie psychoterapii, dlatego może być warty uwagi dla zainteresowanych psychologią kliniczną. Norwegowie kładą bardzo silny nacisk na biologiczny aspekt funkcjonowania człowieka oraz prowadzą liczne badania z wykorzystaniem metod neuropsychologicznych. Na studiach magisterskich w Oslo można zgłębiać tajniki Poznawczej neuronauki. W uniwersytecie Lund w Szwecji, sięgającym historią XVII wieku, można otrzymać tytuł magistra psychologii i nauk społecznych oraz psychologii sportu. 

W krajach niemieckojęzycznych nauczanie po angielsku należy do rzadkości. Takim kierunkiem jest Społeczna, poznawcza i afektywna neuronauka we Freie Universität Berlin. Inne godne uwagi uczelnie to University of Zurich i Universität Freiburg. Wymagają biegłej znajomości języka niemieckiego, nie mniej jednak oferują kierunki o ciekawym profilu. Na studiach magisterskich we Freiburgu można wybrać np. Kliniczną psychologię, neuronauki i nauki o rehabilitacji lub Psychologię poznawczą, uczenia i pracy.

Garść praktycznych rad dla uczniów szkół średnich, którzy chcieliby studiować psychologię za granicą:
–    Stawiaj na naukę angielskiego, matematyki i biologii, bo zagraniczne uczelnie najbardziej cenią wyniki z tych przedmiotów.
–    Szukaj wiedzy w internecie. Pomocne będą strony uczelni, ale również:
–    Artykuły na stronie portalu internetowego „Charaktery” napisane na podstawie spotkań „Psychologia za granicą” zorganizowanych przez Koło Naukowe Empiria w SWPS (znajdziesz tam dokładny opis studiowania na Harvardzie)
–    Strona informacyjna założona przez studenta Oxfordu, Cambridge i Harvardu o studiowaniu za granicąhttp://naukazagranica.pl/
–    Pytaj. Jeśli nie możesz znaleźć informacji na stronie internetowej uczelni, napisz na adres e-mail. Nie przejmuj się błędami, które możesz popełniać w języku angielskim. Ważne, aby uzyskać potrzebne Ci informacje.
–   Jeśli planujesz zdawać polską maturę, bierz udział w olimpiadach. Dzięki tytułowi finalisty nie musisz pisać egzaminu maturalnego i otrzymujesz wynik 100% z poziomu rozszerzonego z danego przedmiotu. W olimpiadach warto brać udział już od pierwszej klasy liceum, aby zapoznać się z zakresem wiedzy, rodzajami zadań i przebiegiem kolejnych etapów. Bardzo wysokie wyniki z matury utorują Ci drogę na zagraniczne uniwersytety.
–   Proś o pomoc. Szukaj kontaktu z osobami, które osiągnęły to, o czym marzysz. 
–   Planuj wszystko dużo wcześniej. Jeśli podchodzisz do życia ambitnie, a o złożeniu podania zaczniesz myśleć dopiero w klasie maturalnej, może być już za późno.
–   Nie wybieraj tylko najlepszych uniwersytetów. Postaraj się, aby Twoje wybory były zróżnicowane. Jeśli Twoje podanie nie spełni wymagań najlepszej uczelni, możesz dostać się na nieco mniej prestiżową, a po skończeniu studiów licencjackich przenieść się w inne miejsce.
–  Rozwijaj wszechstronne zainteresowania. Miej swoją opinię na każdy temat – etyczny, społeczny lub związany z bieżącymi wydarzeniami. Pokaż, że masz ciekawe przemyślenia i refleksyjnie podchodzisz do świata. Szczególnie cenią to amerykańskie uczelnie.
***
Marta Wrońska – absolwentka psychologii w sopockim wydziale SWPS, przewodnicząca Koła Naukowego Empiria, inicjatorka cyklicznych spotkań „Psychologia za granicą”; absolwentka klasy dwujęzycznej z językiem angielskim w III LO w Gdańsku, finalistka olimpiady z historii muzyki.
Zuzanna Wojcieszak – absolwentka psychologii w Harvard College. Od drugiego roku studiów współpracowała z wieloma amerykańskimi profesorami przy prowadzeniu badań z psychologii społecznej, klinicznej i społeczno-poznawczej neuronauki. Stypendystka Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata, absolwentka IB w Lester B. Pearson College w Kanadzie.

 

Zawód: psycholog

Jak co roku rzesze zdających na studia spośród wielu różnych kierunków wybiorą psychologię. Czy słusznie? Czy to dobry wybór na życie zawodowe? Czy zawód psychologa nie okaże się zawodem?

Kilka lat temu we Francji opracowano listę kilkunastu tysięcy stanowisk pracy, szczegółowo opisując kompetencje i umiejętności, które powinien posiadać człowiek zatrudniany na każdym z nich. Następnie sprawdzano, które studia dobrze przygotowują do wykonywania poszczególnych prac z tej listy. Psychologia znalazła się w ścisłej czołówce! Okazało się, że zarówno teoretyczne kompetencje, jak i praktyczne umiejętności, z którymi absolwent psychologii opuszcza mury uczelni, umożliwiają mu pracę w bardzo różnych obszarach. Problem polega jednak na tym, że osoby, które chcą studiować psychologię, mają mgliste pojęcie na temat tego, czym zajmują się psychologowie. 

Bardzo długa lista
Nie ma chyba dwóch tak bardzo mylonych ze sobą profesji, jak psycholog i psychoterapeuta. Większość kandydatów na studia psychologiczne wybiera je z motywacją, która zawiera się w słowach „chcę pomagać ludziom”. Kandydaci wiążą swą przyszłość z karierą psychoterapeuty. Nie wydaje mi się, by polskie społeczeństwo potrzebowało rzeszy nowych psychoterapeutów. Oczywiście, niektórzy – najbardziej zmotywowani, zdolni i pracowici – znajdą swoje miejsce na rynku, zdobędą klientów, odniosą sukces. Na pewno jednak nie jest to oferta dla wielkiej liczby absolwentów studiów.

Czy to znaczy, że polskie społeczeństwo nie będzie potrzebowało psychologów? Wręcz przeciwnie! W dzisiejszym świecie wręcz niezbędni są profesjonaliści, którzy korzystając z akademickiej wiedzy psychologicznej, mogliby efektywnie funkcjonować w tak różnych dziedzinach życia, jak np.: marketing, zarządzanie, negocjacje, mediacje, rozwiązywanie konfliktów społecznych, wspomaganie akulturacji, redukowanie wzajemnych stereotypów i uprzedzeń, dobór kadr, orzekanie o wiarygodności sprawców przestępstw, zapobieganie (a nie tylko leczenie) narkomanii i alkoholizmowi... Mógłbym tak jeszcze długo wymieniać, ale nie chodzi o to, by stworzyć pełną listę. Nie jest to zresztą potrzebne, a gdyby lista taka miała mieć charakter zamknięty – byłoby nawet szkodliwe. Kluczowe jest bowiem to, że psychologia jako nauka dostarcza wiedzy o mechanizmach różnych ludzkich zachowań i wszędzie tam, gdzie chodzi o przewidywanie, wyjaśnianie i wywieranie wpływu na ludzkie zachowania, właśnie psycholog może i powinien odgrywać bardzo konstruktywną rolę.

Studia psychologiczne są tak ciekawe, że zadowoleni są z nich niemal wszyscy, którzy je podejmują. Jest rzeczą fascynującą, że bardzo często, paradoksalnie, najbardziej zadowoleni są ci, którzy trafili na nie trochę przez przypadek. Zapisali się na studia, marząc o uzyskaniu kompetencji psychoterapeutycznych, ale już po kilku miesiącach zorientowali się, że są na studiach przedmioty, które dla nich mogą być znacznie ciekawsze!

Ciekawsza psychologia
Rozmawiałem z wieloma studentami, którzy studiowali psychologię i jeszcze inny kierunek. Pytałem ich, co jest dla nich ciekawsze, bardziej rozwijające, bardziej inspirujące. Niemal zawsze odpowiedź była taka sama: psychologia! Niemal wszyscy uważają, że jest to dyscyplina bardzo ciekawa, że studiując ją, ciągle dowiadujemy się rzeczy nowych, sami stawiamy sobie pytania i uczymy się poszukiwać na nie odpowiedzi. Jest jednak podstawowy warunek, by studia psychologiczne nie były rozczarowaniem. Ten warunek to kadra naukowo-dydaktyczna. Jest rzeczą oczywistą, że są lepsze i gorsze ośrodki psychologiczne w Polsce. Warto przede wszystkim sprawdzić, czy wydział, który proponuje studia psychologiczne, ma bieżącą akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
Najprościej zrobić to, wpisując w Internecie ścieżkę: http://www.pka.edu.pl/index.php?page=l_ocenione&nazwa=&typ=&miasto=&kierunek=Psychologia&poziom=&system=&ocena.
Niestety, Komisja nie zdążyła w 2010 roku sprawdzić wszystkich ośrodków. Jeśli uczelnia, którą bierzesz pod uwagę, nie znajduje się na tej liście, nie oznacza to automatycznie, że nie powinieneś jej brać pod uwagę. Musisz jednak sprawdzić, z czego to wynika.

Druga sprawa to poziom naukowy kadry, która wykłada w danym ośrodku psychologicznym. Od czasu do czasu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokonuje tak zwanej oceny parametrycznej. W jej wyniku jednostkom przypisuje się odpowiednią kategorię. Pierwsza oznacza poziom najwyższy, druga – nieco niższy, trzecia jest jeszcze gorsza itd. Także w tym przypadku zainteresowany kandydat może posłużyć się Internetem. Sprawa jest jednak dość skomplikowana, bo ocenie podlegają nie kierunki (w tym przypadku psychologia), ale wydziały, zaś na wydziale często pracują nie tylko psychologowie, ale też przedstawiciele innych dyscyplin. Tak więc, najpierw trzeba zorientować się, na jakim wydziale uczelni usytuowany jest kierunek „psychologia”, a potem wpisać sobie w Internecie: http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/Finansowanie/finansowanie_nauki/Dzialalnosc_statutowa/20101217_wykaz_kategorii.pdf. Najczęściej wydziały prowadzące studia psychologiczne usytuowane są w grupie nauk społecznych (kategoria N4 – strony 18–21 wspomnianego dokumentu), rzadziej w grupie nauk o kulturze (N3 – strony 17–18) czy nauk historycznych (N2 – strony 16–17).

Wybierać świadomie

Kandydaci powinni wiedzieć, że studia psychologiczne w Polsce mają wyłącznie charakter jednolitych studiów magisterskich. Jeśli ktokolwiek proponuje licencjackie studia z psychologii, to – powiedzmy to wprost i otwarcie – jest oszustem! Takie studia nie są uznawane ani formalnie przez Ministerstwo, ani nawet nieformalnie przez polskie środowisko psychologów. Inną kwestią są tak zwane specjalności czy specjalizacje. Czasem studentom wmawia się (albo sami sobie wmawiają), że studiują psychologię, a w rzeczywistości jest to tylko specjalność z psychologii na innym kierunku (np. zarządzaniu, pedagogice czy prawie). Specjalność to coś zupełnie innego niż kierunek, i uczelnie, które oferując specjalność, informują kandydatów, że będą psychologami – po prostu ich oszukują. Uruchomienie specjalności nie wymaga od uczelni spełnienia jakichkolwiek kryteriów formalnych czy zgody Ministerstwa. Zdarzają się więc szkoły, które korzystając z takiej furtki, w sposób całkowicie beztroski i nieodpowiedzialny uruchamiają tę formę kształcenia. Warto wprost zapytać, czy uczelnia daje gwarancję, że na dyplomie ukończenia studiów znajdą się dwa kluczowe słowa: magister psychologii.

Trzeba też na koniec przestrzec tych kandydatów, którzy w studiowaniu psychologii widzą drogę do rozwiązania własnych problemów życiowych, z jakimi nie potrafią sobie poradzić. Ktoś, kto ma takie problemy, powinien raczej zwrócić się do dobrego psychologa niż próbować aplikować sobie terapię przez studiowanie.
Życzę wszystkim dokonania świadomego i rozważnego wyboru, a przede wszystkim tego, byście go Państwo nie żałowali!

***

Organizacje studenckie

W tym miejscu publikujemy informacje o organizacjach zrzeszających studentów psychologii. Jeśli jesteś przedstawicielem takiej organizacji i chcesz żeby informacje o niej znalazły się na tej stronie, skontaktuj się z nami.

  • 1. Czym jest EFPSA ?

European Federation of Psychology Students’ Associations jest federacją zrzeszającą organizacje z 32 europejskich krajów, reprezentując tym samym ok. 300 000 studentów psychologii. Misją EFPSA jest współpraca w dziedzinie nauki, wspieranie i promowanie mobilności studentów, współpraca na poziomie międzykulturowym i społecznym, a także reprezentowanie zrzeszonych studentów psychologii w profesjonalnych organizacjach (m.in. European Federation of Psychologists’ Associations)

Członkiem EFPSA z naszego kraju jest Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii (PSSiAP).

  • 2. Czym jest PSSiAP ?

Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii jest największą w Polsce organizacją non-profit zrzeszającą studentów i absolwentów psychologii.

Od 1997 roku stowarzyszenie organizuje konferencje, warsztaty, spotkania, imprezy, zloty i wiele innych wydarzeń, podczas których studenci i absolwenci psychologii z różnych polskich ośrodków akademickich mogą wymieniać się poglądami i ideami. Nierzadko podczas takich spotkań rodzą się wspaniałe pomysły, które, dzięki wsparciu Stowarzyszenia, mają szansę zostać zrealizowane. 

Misją Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii jest integracja środowiska psychologicznego w Polsce, upowszechnianie wiedzy psychologicznej oraz działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa.

Stowarzyszenie podzielone jest na biura regionalne, które łączą studentów i absolwentów psychologii w konkretnych miastach. Obecnie aktywne biura PSSiAP funkcjonują w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Opolu, Trójmieście oraz we Wrocławiu. Wydarzenia o zasięgu lokalnym jednoczą psychologiczne środowisko danego regionu. Piecze na działaniami biur regionalnych sprawuje Zarząd Główny Stowarzyszenia z siedzibą w Warszawie. Dwa razy w roku organizowany jest Zlot Członków PSSiAP, które umożliwia integrację członków Stowarzyszenia z całego kraju, a także jest okazją do dyskusji nad sprawami dotyczącymi Stowarzyszenia, prezentacji działalności biur regionalnych i wymiany pomysłów. Ponadto, poszczególne biura łączą inne wspólne inicjatywy takie jak praca nad Ustawą o Zawodzie Psychologa, Kampania Mind the Mind EFPSA. Magazyn Inspiracje Psychologiczne również ma swoje korzenie w PSSiAP.

Priorytetem członków jest rozwój i współpraca w przyjaznej atmosferze. Integracja i inspiracja są nieodzownym elementem pracy wolontariuszy.

  • 3. Eventy, kampanie EFPSA

EFPSA Congress

Coroczne wydarzenie, w którym uczestniczy  ok. 300 studentów z wszystkich krajów członkowskich, odbywające się w różnych zakątkach Europy. Trwa tydzień, a jego program pełen jest wydarzeń naukowych, kulturowych i społecznych. Odbywa się na przełomie kwietnia i maja, a aplikacja zaczyna się już w grudniu, aplikować mogą wszyscy studenci psychologii w Polsce.

EFPSA European Summer School (ESS)

Wydarzenie odbywające się latem, przeznaczone dla 36 studentów. Uczestnicy pracują pod okiem doświadczonych naukowców podczas opracowywania wybranego tematu. ESS jest idealnym wydarzeniem dla osób chcących rozwijać swoją naukową karierę! Uczestnictwo w nim jest pierwszym krokiem do dołączenia do programu Junior Researcher Programme, który jest roczną kontynuacją pracy nad projektem wybranym w ramach ESS.

EFPSA Train the Trainers (TtT)

TtT to wydarzenie przeznaczone dla studentów zainteresowanych trenerstwem. Jest to tydzień intensywnej pracy pod okiem doświadczonych trenerów. Uczestnik TtT ma szanse dołączyć do EFPSA Trainers Pool, czyli sekcji zajmującej się szkoleniami wewnątrz EFPSA, ale również na zewnątrz m.in. w organizacjach partnerskich takich jak: BEST, IFISO, IFMSA.

EFPSA Conference

Czterodniowy program obejmuje wykłady,prezentacje badań oraz spotkania ze specjalistami. Konferencja odbywa się co dwa lata, najbliższa edycja odbędzie się w 2017 roku.

EFPSA Day

To dzień promocji EFPSA na lokalnych uniwersytetach. Jednego dnia, na wielu uczelniach w całej Europie studenci zajmują się promocją EFPSA poprzez organizowanie i uczestnictwo w wykładach, warsztatach i prezentacjach otwartych dla wszystkich studentów.

Journal of European Psychology Students

Jest ogólnodostępnym recenzowanym czasopismem, w którym swoje publikacje mogą umieszczać studenci psychologii. Redagowany przez członków EFPSA jest okazją do zaprezentowania wyników badań szerokiemu gronu odbiorców w wielu krajach.

Social Impact Initiative

Inicjatywa mająca na celu promowanie Open Access oraz prowadzenie kampanii Mind the Mind - zwalczmy piętno zaburzeń psychicznych. Studenci psychologii w wielu miastach w Europie, w tym w Polsce, prowadzą warsztaty w szkołach mające na celu zwiększenie wiedzy na temat zaburzeń psychicznych oraz zwalczenie stygmatyzacji. 

Study Abroad

Serwis wspomagający mobilność studentów psychologii z całej Europy dostarczając informacje na temat warunków aplikacji i studiowania na wielu zagranicznych uczelniach.

Travel Network

Baza kontaktów do studentów psychologii z całej Europy gotowych służyć możliwością noclegu oraz pomocą w organizowaniu podróży po danym kraju.

Działa na zasadach zbliżonych do Couchsurfing.

  • 4. Dotychczasowa aktywność polskich studentów w EFPSA

Polska jest aktywnym członkiem EFPSA. W 2011 roku w naszym kraju odbyło się najważniejsze wydarzenie organizacji, EFPSA Congress.  Rok rocznie kilkanaście polskich studentów bierze udział w wielu wydarzeniach EFPSA. W 2016 roku w Krakowie odbyło się Train Advanced Trainers - wydarzenie trenerskie dla zaawansowanych trenerów z EFPSA i organizacji partnerskich. 

Polscy studenci zajmują stanowiska w strukturach zarządczych organizacji, również w Zarządzie Głównym (Borad or Management)

Ty również możesz spróbować swoich sił!

  • Jak się zaangażować?

Kontakt z Member Representative lub vice-Member Representative (patrz niżej)

Dołączenie do  PSSiAP i kontakt z Lokalnym Koordynatotem EFPSA. 

Zaangażowanie się w projekty (m.in. uczestnictwo w EFPSA Day, wolontariat w kampanii Mind the Mind)

Dołączenie do grupy EFPSA Poland na Facebooku

obserowanie strony internetowej i aplikowanie na wydarzenia EFPSA

i wiele innych!

  • 5. Kontakt do przedstawicieli, strony internetowe

Member Representative: Anna Bagrij (Uniwersytet Wrocławski)

e-mail: aniabagrij@gmail.com

Vice Member Representative: Magdalena Żebrowska (Uniwersytet Gdański)

e-mail: magda.zebr@gmail.com 

Prezes PSSiAP: Monika Cichosz (Uniwersytet Gdański)

e-mail:  monika9312@vp.pl