Kontakt

Adres redakcji: 25-502, Kielce, ul. Paderewskiego 40

tel. 41 343 28 61, 41 343 28 63

faks 41 343 28 49;

e-mail: redakcja@charaktery.com.pl

Wydawca: Charaktery sp. z o.o.

prezes zarządu – Bogdan Białek

Redakcja:

Bogdan Białek – redaktor naczelny, naczelny@charaktery.com.pl

Piotr Żak – z-ca redaktora naczelnego, piotr.zak@charaktery.com.pl, tel. 41 343 28 61

Magda Brzezińska – sekretarz redakcji, magda.brzezinska@charaktery.com.pl, latarnik@charaktery.com.pl,

Daria Jęczmińska – z-ca sekretarza redakcji: prawa autorskie, licencje i patronaty niekomercyjne, daria.jeczminska@charaktery.com.pl,

Dariusz Ryń – z-ca sekretarza redakcji, dariusz.ryn@charaktery.com.pl

Redakcja naukowa:

dr Dorota Krzemionka, dorota.krzemionka@charaktery.com.pl,

Agnieszka Chrzanowska, agnieszka.chrzanowska@charaktery.com.pl

Rada naukowa: prof. dr hab. Alosza Awdiejew, prof. dr hab. Jerzy Brzeziński, prof. dr hab. Dariusz Doliński, dr Krzysztof Jedliński, prof. dr hab. Mirosław Kofta, prof. dr hab. Wiesław Łukaszewski, prof. dr hab. Tomasz Maruszewski, prof. dr hab. Piotr Oleś, prof. dr hab. Zdzisław Ryn, prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska, prof. dr hab. Stanisław Żak

Współpracują: prof. dr hab. Bogdan de Barbaro, dr hab. Marek Binder, Halina Bortnowska, Paulina Chołda, dr hab. prof. UMCS Cezary W. Domański, Piotr Fijewski, prof. dr hab. Tadeusz Gadacz, Ignacy Karpowicz, Maria Król-Fijewska, Jacek Krzysztofowicz, Andrzej Lipiński, dr Bronisław Maj, Jerzy Maksymiuk, prof. Leszek Mądzik, prof. dr hab. Czesław S. Nosal, Anna Srebrna, Krzysztof Szubzda, dr Ewa Woydyłło

Redakcja techniczna i korekta:

Anna Zdonek – kierownik, redaktor techniczny, anna.zdonek@charaktery.com.pl,

Marta Majewska, marta.majewska-kazimierska@charaktery.com.pl

Grafika:

Joanna Chabielska, joanna.chabielska@charaktery.com.pl,

Anna Góra-Klauzińska, anna.gora@charaktery.com.pl

Studio DTP:

Jarosław Głowacki, jaroslaw.glowacki@charaktery.com.pl, tel. 41 343 28 71,

Szymon Błoński, szymon.blonski@charaktery.com.pl

Media elektroniczne

Stanisław Białek – dyrektor, tel. 41 343 28 62, stanislaw.bialek@charaktery.com.pl

Wydawnictwo

Norbert Dulemba – dyrektor ds. administracyjnych, norbert.dulemba@charaktery.com.pl, tel. 41 343 28 41

Andrzej Rogala – sprzedaż, kolportaż, andrzej.rogala@charaktery.com.pl, tel. 41 343 28 51,

Andrzej Białek – promocja, wydarzenia specjalne, andrzej.bialek@charaktery.com.pl

Sklep internetowy – www.sklep.charaktery.eu

Anna Adamczyk, anna.adamczyk@charaktery.com.pl 

Biuro reklamy:

tel. 41 201 02 30 (31), fax 41 201 02 39 reklama@charaktery.com.pl

Joanna Haba - dyrektor biura, joanna.haba@charaktery.com.pl, tel. 41 201 02 31

Angelika Magda - angelika.magda@charaktery.com.pl, tel. 41 201 02 51

Katarzyna Moskal - katarzyna.moskal@charaktery.com.pl, tel. 41 201 02 36

Prenumerata:

prenumerata@charaktery.com.pl, tel. 22 336 79 03, faks 41 343 28 49

Druk: Quad/Graphics Europe Sp. z o.o.

Podany powyżej skład redakcji odpowiada informacjom ze stopki wydań drukowanych czasopisma.

Informacje te dotyczą każdego z tytułów wydawanych w formie drukowanej przez wydawnictwo "Charaktery", w niektórych z nich w notach redakcyjnych mogą pojawić się niewielkie różnice.

Copyright by © „Charaktery” sp. z o.o.

Bez uprzedniej zgody wydawcy żadna część lub całość utworów zawartych w niniejszym wydaniu nie może być powielana lub rozpowszechniana, bez względu na formę i sposób rozpowszechnienia. Zabronione jest w szczególności kopiowanie, udostępnianie w sieci Internet, digitalizacja i przedruk utworów. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian i skrótów w nadesłanych artykułach i listach oraz do nadawania tytułów. Sprzedaż bezumowna numerów aktualnych i archiwalnych po cenie niższej od ustalonej przez wydawcę jest zabroniona, nielegalna i grozi odpowiedzialnością karną. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam i ma prawo odmówić publikacji bez podania przyczyn. Niezamówionych materiałów redakcja nie zwraca. Copyright by Charaktery sp. z o.o. Wyrażając zgodę na publikację tekstu w „Charakterach”, autor upoważnia Charaktery sp. z o.o. do jego wydawania drukiem, w formie elektronicznej i w internecie, w oryginalnej wersji językowej oraz w tłumaczeniu na języki obce; rozpowszechniania i obrotu w tych formach bez ograniczenia liczby egzemplarzy, a także wykorzystania w promocji i reklamie.

WSZYSTKIE ADRESY MAILOWE NALEŻY TWORZĆ WEDLUG KLUCZA: imię.nazwisko@charaktery.com.pl (bez użycia polskich znaków)