Kontakt

Adres redakcji: 25-502, Kielce, ul. Paderewskiego 40
tel. 41 343 28 40, 41 343 28 60
faks 41 343 28 49;
e-mail: redakcja@charaktery.com.pl

 

Redakcja:

Bogdan Białek

– prezes zarządu, redaktor naczelny, naczelny@charaktery.com.pl

dr Dorota Krzemionka – za-ca redaktora naczelnego, redaktor naukowy, dorota.krzemionka@charaktery.com.pl

Agnieszka Chrzanowska – sekretarz redakcji, agnieszka.chrzanowska@charaktery.com.pl

Magda Brzezińska - magda.brzezinska@charaktery.com.pl, latarnik@charaktery.com.pl

Daria Grabda - daria.grabda@charaktery.com.pl

Rada naukowa:

prof. dr hab. Alosza Awdiejew, prof. dr hab. Jerzy Brzeziński, prof. dr hab. Dariusz Doliński, dr Krzysztof Jedliński, prof. dr hab. Mirosław Kofta, prof. dr hab. Wiesław Łukaszewski, prof. dr hab. Tomasz Maruszewski, prof. dr hab. Piotr Oleś, prof. dr hab. Zdzisław Ryn, prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska, prof. dr hab. Stanisław Żak

Współpracują:

prof. dr hab. Bogdan de Barbaro, dr Marek Binder, Halina Bortnowska, Michał Czernuszczyk, dr hab. prof. UMCS Cezary W. Domański, Agata Draus–Kobucka, Jowita Dziedzic–Golec, Piotr Fijewski, prof. dr hab. Tadeusz Gadacz, Anna Golan, dr Martyna Goryniak, Szczepan Grzybowski, Maria Halińska, Ignacy Karpowicz, Adriana Klos, Maria Król-Fijewska, Jacek Krzysztofowicz, Marzenna Kucińska, dr Bronisław Maj, Jerzy Maksymiuk, prof. Leszek Mądzik, Magdalena Nowakowska, prof. dr hab. Czesław S. Nosal, Anita Piotrowska, Jerzy Plutowicz, dr Magdalena Reuter, prof. dr hab. Anna Sobolewska, Arkadiusz Szaraniec, Krzysztof Szubzda, prof. Krzysztof Szymborski, Marcin Wicha, dr hab. prof. KUL Jacek Wojtysiak, dr Ewa Woydyłło, Piotr Wójcik

 

Redakcja projektów specjalnych i interaktywnych:

Dariusz Ryń - dyrektor, redaktor naczelny, dariusz.ryn@charaktery.com.pl

Stanisław Białek - stanislaw.bialek@charaktery.com.pl

Olga Przygoda - olga.przygoda@charaktery.com.pl

 

Redakcja techniczna i korekta:

Anna Zdonek – kierownik, redaktor techniczny anna.zdonek@charaktery.com.pl

Marta Majewska - marta.majewska-kazimierska@charaktery.com.pl

 

Grafika:

Maja Witecka – dyrektor artystyczny, maja.witecka@charaktery.com.pl

Joanna Chabielska - jaoanna.chabielska@charaktery.com.pl

 

Studio DTP:

Jarosław Głowacki - jaroslaw.glowacki@charaktery.com.pl, tel. 41 343 28 71

Szymon Błoński - szymon.blonski@charaktery.com.pl

Projekt graficzny:

Dominique Roynette / Picture-doc

 

Oficyna Wydawnicza „Charaktery”

Piotr Żak - dyrektor, redaktor naczelny, piotr.zak@charaktery.com.pl

Adam Cedro - redaktor, adam.cedro@charaktery.com.pl

Wydawnictwo:

Andrzej Rogala – dyrektor generalny, andrzej.rogala@charaktery.com.pl

Norbert Dulemba - dyrektor ds. administracyjnych, norbert.dulemba@charaktery.com.pl

 

Sklep internetowy:

Anna Adamczyk - anna.adamczyk@charaktery.com.pl

Anita Pochwała - sklep@charaktery.com.pl

 

Biuro reklamy:

tel. 41 201 02 30 (31), fax 41 201 02 39 reklama@charaktery.com.pl

Joanna Haba - dyrektor biura, joanna.haba@charaktery.com.pl, tel. 41 201 02 31

Angelika Sikora - angelika.sikora@charaktery.com.pl, tel. 41 201 02 51

Katarzyna Moskal - katarzyna.moskal@charaktery.com.pl, tel. 41 201 02 36

 

Prenumerata:

prenumerata@charaktery.com.pl, tel. 22 336 79 03, faks 41 343 28 49

 

 

Podany powyżej skład redakcji odpowiada informacjom ze stopki wydań drukowanych czasopisma.

Informacje te dotyczą każdego z tytułów wydawanych w formie drukowanej przez wydawnictwo "Charaktery", w niektórych z nich w notach redakcyjnych mogą pojawić się niewielkie różnice.

Copyright by © „Charaktery” sp. z o.o.

Bez uprzedniej zgody wydawcy żadna część lub całość utworów zawartych w niniejszym wydaniu nie może być powielana lub rozpowszechniana, bez względu na formę i sposób rozpowszechnienia. Zabronione jest w szczególności kopiowanie, udostępnianie w sieci Internet, digitalizacja i przedruk utworów. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian i skrótów w nadesłanych artykułach i listach oraz do nadawania tytułów. Sprzedaż bezumowna numerów aktualnych i archiwalnych po cenie niższej od ustalonej przez wydawcę jest zabroniona, nielegalna i grozi odpowiedzialnością karną. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam i ma prawo odmówić publikacji bez podania przyczyn. Niezamówionych materiałów redakcja nie zwraca. Copyright by Charaktery sp. z o.o. Wyrażając zgodę na publikację tekstu w „Charakterach”, autor upoważnia Charaktery sp. z o.o. do jego wydawania drukiem, w formie elektronicznej i w internecie, w oryginalnej wersji językowej oraz w tłumaczeniu na języki obce; rozpowszechniania i obrotu w tych formach bez ograniczenia liczby egzemplarzy, a także wykorzystania w promocji i reklamie.

WSZYSTKIE ADRESY MAILOWE NALEŻY TWORZĆ WEDLUG KLUCZA: imię.nazwisko@charaktery.com.pl (bez użycia polskich znaków)