(red) Wydarzenia

Zrozumieć FAS

„Zrozumieć FAS. Płodowy Zespół Alkoholowy- stereotypy, dylematy, wyzwania” to hasło konferencji naukowej, która odbędzie się 20 kwietnia w Lublinie.

Organizatorami konferencji są: Katedra Psychopedagogiki w Instytutucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Rodzinny Dom im. Serca Jezusa w Lublinie. Patronat Honorowy nad konferencją objął Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek. Celem wydarzenia jest naświetlenie problematyki Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) oraz pokazanie szerokich perspektyw stymulacji rozwoju dzieci obciążonych tym zaburzeniem.

Konferencja jest skierowana przede wszystkim do kandydatów na rodziców adopcyjnych i rodziców zastępczych oraz pracowników organizacji i instytucji zajmujących się wsparciem dziecka i rodziny. Wśród prelegentów znaleźli się m.in:  dr n. med. Krzysztof Liszcz, dr hab. Dorota Kornas-Biela, dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, mgr Marcin Machowski, s. mgr Anna Kaczmarczyk. Na zakończenie konferencji zostały zaplanowane warsztaty.

Patron medialny: „Charaktery”.

Wstecz