Personalia

Zmarła prof. Irena Obuchowska

Prof. dr hab. Irena Obuchowska była wybitną specjalistką z zakresu psychologii klinicznej dzieci i młodzieży.

Prof. Obuchowska była pracownikiem Katedry Psychologii Klinicznej i Instytutu Psychologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1964-1975 oraz kierownikiem Zakładu Psychopatologii Dziecka i Pedagogiki Specjalnej w Instytucie Pedagogiki UAM.

Urna z prochami zostanie umieszczona w kolumbarium na cmentarzu junikowskim w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej nr 305 dnia 22 kwietnia 2016 roku o godzinie 12.30.

Rodzina Zmarłej prosi, aby kwotę przeznaczoną na kwiaty wpłacać na Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu wspierające Hospicjum Palium. KRS 0000031654
nr konta: 79 1020 4027 0000 1702 0031 0326 PKO BP I Odział w Poznaniu

Wstecz