(red) Personalia

Zmarł Profesor Józef Kozielecki

24 marca 2017 zmarł Józef Kozielecki, pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, doktor honoris causa KUL, twórca koncepcji psychotransgresjonizmu. Był członkiem Komitetu Psychologii PAN i członkiem rzeczywistym PAN.

Prof. Józef Kozielecki był psychologiem. Urodził się 17 października 1936 r. w Wilnie. Ukończył studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie następnie w 1960 r. rozpoczął działalność naukową i dydaktyczną. Cztery lata później obronił doktorat. W sferze jego zainteresowań pozostawała przede wszystkim psychologia poznawcza. W 1966 roku ukazała się jego praca Zagadnienia psychologii myślenia, a trzy lata później Psychologia procesów przeddecyzyjnych. W tym samym czasie i objął stanowisko docenta w Instytucie Psychologii UW. Założył i przez wiele lat kierował Zespołem Badań nad Podejmowaniem Decyzji.
W latach 70 – tych uczestniczył w stażach zagranicznych w USA, Holandii, Szwecji oraz Japonii.

Owocem kilkuletnich badań krajowych i zagranicznych stała się praca Psychologiczna teoria decyzji (1975), która przyniosła autorowi uznanie nie tylko w środowisku psychologów, ale również specjalistów w dziedzinie nauk pokrewnych.
W 1977 r. Józef Kozielecki uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego i kierownictwo Zakładu Psychologii Procesów Poznawczych w Instytucie Psychologii UW. Rok później został prodziekanem Wydziału Psychologii i Pedagogiki UW. Badania nad wykorzystaniem wiedzy w procesie decyzyjnym, prowadzone w tym okresie, znalazły wyraz w pracy Psychologiczna teoria samowiedzy (1981).

Od tego momentu obiektem jego zainteresowań badawczych stała się psychologia nieeksperymentalna. Powstają wówczas kolejne prace, poddające analizie mechanizmy motywacyjne, pozwalające ludziom na podjęcie działań twórczych, wykraczających poza ich dotychczasowe dokonania: Koncepcja transgresyjna człowieka (1987), Transgresja i kultura (1997), Psychotransgresjonizm. Nowy kierunek w psychologii (2001), Społeczeństwo transgresyjne. Szanse i ryzyko (2004). 


Był współpracownikiem wielu czasopism m.in: Journal of Economic Psychology, Organizational Behaviour anh Human Decision Process, Acta Psychologica, New Ideas in Psychology, Odra, Tygodnik Powszechny, Polityka, Charaktery, dydaktykiem – Koncepcje psychologiczne człowieka a także autorem esejów i literatury pięknej m.in.: Człowiek wielowymiarowy, Szczęście po szwedzku oraz członkiem European Association of Experimental Social Psychology, Society for Judgement and Decision Making, European Society for Cognitive Psychology oraz Polskiej Akademii Nauk. Za wybitne osiągnięcia w badaniach nad procesami decyzyjnymi i transgresją otrzymał liczne nagrody, m.in.: Polskiej Akademii Nauk (1976), The Japanese Science Foundation (1980) oraz The Jurzykowski Cultural Foundation (1990). W 2008 roku otrzymał tytuł doctora honosis causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Pogrzeb Profesora Józefa Kozieleckiego odbędzie się w najbliższą środę, 29 marca o godz. 12.15 na Powązkach Wojskowych. Msza święta żałobna zostanie odprawiona w Domu Pogrzebowym tego cmentarza.Wstecz