Wydarzenia

„Zdrowie – wyzwania dla jednostki, rodziny i społeczności”

- to hasło III Międzynarodowej Konferencji Interdyscyplinarnej „Zdrowie i odporność psychiczna”, która odbędzie się w dniach 23-24 września w Krakowie.

Organizatorami wydarzenia są: Koło Nauk Psychologicznych PRAGMA oraz Zakład Psychologii Rozwoju i Zdrowia Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń między specjalistami z obszaru psychologii zdrowia, medycyny, pedagogiki, filozofii oraz socjologii.

Wśród proponowanych obszarów tematycznych znajdują się m.in.: zdrowie z perspektywy egzystencjalnej, zdrowie i odporność psychiczna w biegu życia, radzenie sobie ze stresem a zdrowie, współczesne zagrożenia dla zdrowia psychicznego, niedostatki zdrowia, kryzysy oraz wzrost potraumatyczny, profilaktyka i promocja zdrowia.

Podczas konferencji odbędą się także wykłady planarne z udziałem gości krajowych i zagranicznych, sesje tematyczne oraz plakatowe i warsztaty. Wśród prelegentów: prof. dr hab. Irena Heszen z Uniwersytetu SWPS, prof. Jean Novak z San Jose State University, prof. dr hab n. med. Tomasz Grodzicki z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr Oleg Palmov z Uniwersytetu w Sankt Petersburgu. Patron medialny: „Charaktery”.

Więcej: resilience-conf.wzks.uj.edu.pl

Wstecz