(red) Wieści

Zawieszona pomoc

Poradnia Telefoniczna oraz Mailowa dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem działająca przy Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia, 1 stycznia 2017 roku zawiesiła swoją działalność.

Dlaczego jej praca jest ważna tłumaczy Renata Durda, kierowniczka „Niebieskiej Linii” IPZ.

– Zespół konsultantów „Niebieskiej Linii" – prawników i psychologów– towarzyszy osobom potrzebującym w trudnej drodze zatrzymywania przemocy, ale także w niezbędnych procedurach prawnych. Nasza życzliwość dla osób, którym udzielamy pomocy, profesjonalizm i skuteczność, spowodowały, że coraz częściej zgłaszały się do nas osoby, które zostały pokrzywdzone w wyniku działań obcych osób. Dla nich, oraz ich bliskich i świadków przestępstw, od 2009 roku prowadziliśmy bezpłatne porady bezpośrednie oraz Poradnię Telefoniczną dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem (22-668-70-00) i Poradnię Mailową (poradnia@niebieskalinia.pl). Dotychczas były one finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem i Pomocy Postpenitencjarnej. Niestety na 2017 rok nie mogliśmy pozyskać tych środków z powodu zmiany warunków aplikowania o dotacje i wykluczenia możliwości udzielania pomocy telefonicznej i internetowej przez specjalistów - psychologów i prawników. Dlatego też z dniem 1 stycznia br. zawiesiliśmy działalność Poradni.

W 2016 roku Poradnia Telefoniczna i Mailowa udzieliła porad ponad 6 tys. osób. Są to przede wszystkim mieszkańcy małych miejscowości, którzy mają utrudniony kontakt ze specjalistami pracującymi w dużych miastach, osoby starsze, chore, z niepełnosprawnościami, opiekujące się osobami chorymi czy małymi dziećmi. Z porad zdalnych korzystały także osoby, które wstydziły się przyznać, że padły ofiar czynów zabronionych o charakterze seksualnym, lub obawiały się zemsty ze strony sprawcy przestępstwa, który groził konsekwencjami ujawnienia tego co je spotkało.

Dla tych osób porady telefoniczne lub mailowe są najwygodniejszą, najtańszą, a czasami jedyną drogą, z której mogą korzystać. Dodatkowo z naszych porad telefonicznych lub przez Skype korzystały osoby przebywające zagranicą, które nie znają w wystarczającym stopniu języka obcego, aby korzystać z porad specjalistów w innym języku, lub też pilotują sprawy prawne toczące się w Polsce (np. dotyczące starszych rodziców lub krewnych).

Poradnia Telefoniczna dostępna była także dla osób głuchych poprzez kontakt z tłumaczami języka migowego z Polskiego Związku Głuchych. Pomoc udzielana w "Niebieskiej Linii" zawsze była bezpłatna dla osób korzystających i to pozostaje dla nas priorytetem. Środki na wznowienie pracy Poradni staramy się uzyskać od różnych sponsorów, a także od darczyńców indywidualnych przez portal www.pomagam.im – w zakładce „pomoc pokrzywdzonym”. Wierzymy, że od 1 marca 2017 roku zdalna (telefoniczna, mailowa, przez Skype) pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem zostanie wznowiona.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” powstało w 1995 roku jako placówka Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Założył je znany psycholog i terapeuta Jerzy Mellibruda. Od początku istnienia Pogotowia jego nadrzędnym celem była nie tylko pomoc osobom pokrzywdzonym, lecz także nieustanna edukacja na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

Od 1995 do 2008 roku Instytut Psychologii Zdrowia prowadził Ogólnopolską Poradnię Telefoniczną dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, finansowaną przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Poradnia ta działa pod auspicjami PARPA do dziś pod numerem telefonu 800-120-002, od stycznia 2017 roku w trybie całodobowym.

Renata Durda jest kierowniczką Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (www.niebieskalinia.pl).

Wstecz