(red) Psychowieści, Wieści

Zapomniany świat

„Zapomniany świat” psychologa Tomasza Trzcińskiego to książka o problemie głodu w krajach Globalnego Południa.

Książka opowiada o skali problemu i o jego realnych przyczynach. Wbrew panującym stereotypom nie są to czynniki naturalne, takie jak susze. Głód jest problemem sztucznym, wywołanym przez człowieka. Klęska głodu pojawia się tam, gdzie toczą się działania wojenne, występuje dyskryminacja kobiet lub działają wielkie transnarodowe koncerny niszczące lokalne rolnictwo. 

„Zapomniany świat” to przede wszystkim książka o działaniach pomocowych, jakie mogą podjąć politycy i ludzie biznesu oraz o formach pomocy dostępnych zwykłym, również niezamożnym ludziom. Wydanie książki będzie miało też cel charytatywny. 3 zł od każdego sprzedanego egzemplarza zostaną przekazane Polskiej Akcji Humanitarnej. Pieniądze te zostaną przeznaczone na realizację celów służących przywracaniu bezpieczeństwa żywnościowego w Somalii, Syrii i Iraku.

Aktualnie trwa kampania crowdfundingowa mająca na celu wydanie książki. Można to zrobić tu: https://wspieram.to/zapomnianyswiat

Patron medialny: „Charaktery”.

Wstecz