(red) Wydarzenia

Współcześnie o konsumpcjonizmie

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współcześnie o konsumpcjonizmie” odbędzie się 24 kwietnia w Lublinie. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Celem konferencji jest interdyscyplinarna analiza zjawiska konsumpcjonizmu społecznego, wskazanie jego mocnych i słabych aspektów oraz określenie czynników, które z jednej strony przyczyniają się do powstawania nierówności społecznych a z drugiej do wzrostu świadomości konsumenckiej i poprawy jakości życia.

Do udziału w konferencji zachęcamy studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz osoby związane z badaniem i analizą konsumpcjonizmu w aspekcie psychologicznym, socjologicznym, ekonomicznym, prawnym i filozoficznym.
Swoją obecnością zaszczycą nas m.in: prof. nadzw. dr hab. Mirosław Jan Dyrda z Wydziału Humanistycznego, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, który zaprezentuje wykład pt.: Konsumpcjonizm – konteksty społeczne i psychologiczne, oraz prof. dr hab. Ryszard Bera z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, który zaprezentuje temat "Przemiany systemu wartości współczesnej polskiej młodzieży w kontekście być a mieć".Podczas Konferencji zostaną przeprowadzone warsztaty pt. „Niewola wobec rzeczy”.

Uczestnicy mają możliwość prezentacji swoich prac w formie wystąpienia ustnego, posteru naukowego oraz publikacji rozdziału w monografii naukowej.

Elektroniczna rejestracja prowadzona jest do 22 marca 2018r.

Patron medialny; „Charaktery”.
Więcej: http://www.konferencja-konsumpcjonizm.pl/

Wstecz