Wieści

Więzienna tożsamość

Czy czas odbywania kary pozbawienia wolności, relacje z innymi osobami, które popełniły przestępstwo oraz wskaźniki psychopatii mają wpływ na tworzenie się przestępczej tożsamości społecznej?

Odpowiedzi na to pytanie szukali prof. Daniel Boduszek i mgr Nicole Sherretts z Uniwersytetu w Huddersfield oraz dr Agata Dębowska z Uniwersytetu w Chester. Przebadali oni 501 przestępców (293 mężczyzn i 208 kobiet) w wieku od 19 do 76 lat, odbywających karę pozbawienia wolności w jednym z trzech zakładów karnych w stanie Pensylwania. Po raz pierwszy tego typu badania przeprowadzone zostały wśród kobiet.

Badacze zaobserwowali, że skazani, którzy uzyskali wysoki wynik na skali manipulacji interpersonalnej – która jest wskaźnikiem psychopatii – i odbywali dłuższe wyroki pozbawienia wolności, mieli wyższe wyniki na skali przestępczej tożsamości społecznej. Jak zaznaczają badacze, więźniowie mogą symulować zmiany w tożsamości, tworząc więzi z innymi skazanymi oraz wykorzystując do tego umiejętności manipulacji interpersonalnej.

Artykuł ukazał się on-line w czasopiśmie „Law and Human Behavior”.

Wstecz