MATERIAŁ PR Komunikaty

Warsztat „Energia Mężczyzn” w Instytucie Gestalt, 11-13 listopada

Photo credit: Dboybaker via Foter.com/CC BY

Co we współczesnym świecie znaczy być mężczyzną? Jest to łatwe, czy trudne? Jak odkryć możliwości, które nam daje męskość? Trwają zapisy na warsztaty poświęcone rozwojowi osobistemu mężczyzn.

Program, pozwalający uczestnikom na doświadczenie męskości w różnych jej aspektach i obszarach, cieszy się od lat niesłabnącą popularnością. Poprzednie edycje odbywały się pod kierunkiem psychoterapeutów pochodzących między innymi z Włoch, Norwegii, Izraela – a przez to reprezentujących odmienne energie. Najbliższe warsztaty poprowadzi doświadczony holenderski trener Frans Meulmeester.

Spotkania przeznaczone są dla mężczyzn poszukujących lepszego zrozumienia własnej męskości - wyzwań i trudności, które przed nimi stawia, a zarazem możliwości, które daje. Podczas kursu uczestnicy będą mieli wyjątkową szansę na podzielenie się doświadczeniami, uczuciami i przekonaniami związanymi z męskością w atmosferze wzajemnego zrozumienia, pod opieką wykwalifikowanego trenera. Warsztaty mają charakter swobodnych spotkań w gronie mężczyzn, sprzyjających otwartemu wyrażaniu siebie, nawiązywaniu bliskich relacji, braniu i udzielaniu wsparcia. To wreszcie okazja do bycia w gronie wyłącznie męskim, wraz z osobami w zróżnicowanym wieku, o różnych profesjach, z odmiennym bagażem doświadczeń życiowych.

JAKIE EFEKTY OSIĄGNIESZ?

  • Lepiej zrozumiesz swoją męskość, zaakceptujesz ją i nauczysz się dostrzegać szereg możliwości, które Ci oferuje.
  • Nauczysz się rozwijać swój męski potencjał.
  • Poznasz siebie i współtowarzyszy w wielu różnych odsłonach i obszarach męskości.
  • Sprawdzisz swoje przekonania dotyczące bycia mężczyzną i będziesz miał szansę zmienić te z nich, które Cię ograniczają.
  • Nauczysz się stawić czoła wyzwaniom i trudnościom, a zarazem czerpać przyjemność z bycia mężczyzną.
  • Doświadczysz wsparcia i zrozumienia ze strony innych mężczyzn.
  • Będziesz miał okazję do nawiązania relacji, które będą trwały także po zakończeniu warsztatu.

Więcej informacji i zgłoszenia:
http://instytutgestalt.pl/szkolenia/energia-mezczyzn/

Wstecz