Wydarzenia

„W świecie wartości niedostatku i nadmiaru”

- to hasło V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Psychologia – Konsumpcja – Jakość Życia”, która odbędzie się w dniach 23-24 września w Gdańsku.

Organizatorami wydarzenia są Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Wśród prelegentów polscy i zagraniczni psychologowie między innymi: prof. Toshi Imada oraz prof. Jochen Gebauer.

Podczas konferencji poruszane będą następujące zagadnienia: konsumpcja, transfer wartości i zmiany społeczne, psychologiczne i społeczne koszty i zyski społeczeństw konsumpcji, materializm, merkantylizm i dobrostan, pieniądze i szczęście, praca i organizacja w kulturze konsumpcji, wpływ społeczny, media a materializm i konsumeryzm, konsumpcja i dobrostan dzieci i młodzieży, strategie szczęśliwego i zdrowego życia, pomiar dobrobytu i dobrostanu. Patron medialny „Charaktery”. Więcej: www.konsumpcja.ug.edu.pl

Wstecz