VII Konferencja Psychoanaliza – Psychoterapia „Ciało i język”

Konferencja odbędzie się w dniach 19-20 marca w Krakowie.

Relację ciało – język można rozumieć na wiele sposobów, w zależności od dziedziny życia, w której się ją rozpatruje. Właśnie ta relacja będzie głównym przedmiotem zainteresowania podczas konferencji organizowanej przez Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej wraz z Centrum Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Spotkanie adresowane jest do szerokiego grona psychoterapeutów, literaturoznawców, psychoanalityków, psychiatrów, filozofów, psychologów i artystów.

Wśród prelegentów znajdą się m.in. Marie-Hélène Doguet-Dziomba, Alina Henzel-Korzeniowska, prof. dr hab. med. Jerzy Witold Aleksandrowicz, prof. UP dr hab. Marek Pieniążek, prof. UJ dr hab. Krzysztof Zajas.

Konferencja ma charakter międzynarodowy, obowiązywać więc będą dwa języki wykładowe: polski i francuski. Obrady i sesje będą odbywały się w języku polskim lub będą tłumaczone na bieżąco.

Teksty wystąpień można nadsyłać do 6 marca.

Więcej: http://www.cialojezyk.psychoanaliza.com.pl/

Wstecz