Wydarzenia

VI edycja Konferencji „ZaBaWa. Wokół wpływu społecznego”

- odbędzie się w dniach 13- 14 maja w Krakowie.

Organizatorem wydarzenia jest Instytut Psychologii Stosowanej i Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy współpracy z Kołem Nauk Psychologicznych PRAGMA. Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia dotyczące wpływu społecznego pojawiające się na różnych płaszczyznach życia społecznego. 

Dotyczy takich obszarów jak: wpływ społeczny w reklamie i marketingu, perswazja, manipulacja i kłamstwo, wpływ społeczny w miejscu pracy, wywieranie wpływu w bliskich związkach, techniki wywierania wpływu w kontekście sądowym. W skład komitetu naukowego wchodzą największe autorytety w obszarze badania wpływu społecznego: prof. Dariusz Doliński, dr hab. Józef Maciuszek, prof. UJ, dr hab. Romuald Polczyk, dr hab. Sławomir Śpiewak, dr Malwina Szpitalak.

Patron medialny: „Charaktery”. Więcej: www.konferencja-zabawa.pl

Wstecz