MATERIAŁ PR Komunikaty

VAT-7

podstawowe informacje i obowiązki

Czym jest i kogo dotyczy?

Deklaracja VAT-7 jest podstawowym dokumentem składanym przez przedsiębiorców – tzw. VATowców. Dotyczy podatku od towarów i usług, i z założenia ma być przesyłana w okresach miesięcznych.  Główne zasady, które obowiązują podatników przy wypełnianiu tego zeznania różnią się nieco od znanych ogólnie reguł dotyczących deklaracji PIT. Dlatego warto odpowiedzieć sobie na kilka podstawowych pytań dotyczących VAT-7.

Kto musi składać dokumenty?

VAT-7 dotyczy przedsiębiorców, którzy są czynnymi podatnikami podatku VAT (Value Added Tax). To czy podmiot jest czynnym podatnikiem VAT zależy od jego wyboru lub w niektórych przypadkach od obowiązku prawnego. W każdym jednak przypadku przed rozpoczęciem działalności należy złożyć do odpowiedniego urzędu skarbowego zawiadomienie na wniosku rejestracyjnym – oznaczonym VAT-R. W tym dokumencie zawarta jest również informacja, czy przedsiębiorcę dotyczyć będzie rozliczenie miesięczne – VAT-7, czy może skorzystać z rozliczenia kwartalnego VAT-7K.

Podsumowanie: deklarację składają czynni podatnicy VAT.

W jakim terminie należy składać dokumenty?

Deklarację VAT-7 należy składać do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy. Wyjątkiem są małe podmioty gospodarcze, które mogą wybrać rozliczenie kwartalne i składać deklarację VAT-7K w terminach: 25 kwietnia – I kwartał, 25 lipca – II kwartał, 25 października – III kwartał i 25 stycznia – IV kwartał.

Podsumowanie: deklarację składa się co miesiąc, do 25. dnia każdego miesiąca.  

W jaki sposób prawidłowo złożyć deklarację?

Podobnie jak deklaracje PIT, formularz VAT-7 do niedawna można było składać osobiście w odpowiednim urzędzie,  listem poleconym (termin zachowany przez podbicie stempla pocztowego) oraz w formie elektronicznej przez internet. Od stycznia 2017 roku, zgodnie z nowym brzmieniem ustawy o podatku od towarów i usług deklaracje należy składać wyłącznie elektronicznie (istnieją specjalne wyłączenia określone przez Ministerstwo Finansów, zwalniające niektóre podmioty z tego obowiązku do 2018 roku). Wypełnienie e-deklaracji nie wymaga posiadania podpisu elektronicznego.

Podsumowanie: deklarację wypełnia się elektronicznie i wysyła przez internet za pomocą e-deklaracji.

Który urząd skarbowy jest właściwy do przesłania zeznania?

Do 2016 roku deklarację VAT-7 przedsiębiorcy składali zgodnie z ustawą o VAT do urzędu w miejscu wykonywania czynności, której dotyczyło zobowiązanie podatkowe. Prowadziło to niejednokrotnie do sytuacji, w których jeden podatnik mógł mieć dwa różne właściwe urzędy skarbowe – jeden z PIT zależny od miejsca zamieszkania, drugi z VAT – zależny od siedziby bądź miejsca wykonywania czynności zawodowych. Artykuł z ustawy o VAT został uchylony.

W chwili obecnej obowiązują więc zasady ogólne stanowiące, że właściwym urzędem skarbowym jest:
    •    dla osób fizycznych (prowadzących działalność gospodarczą) urząd zgodny z adresem zamieszkania podatnika,
    •    dla innych  podmiotów gospodarczych (na przykład spółek) – urząd zgodny z adresem siedziby podmiotu.

Podsumowanie: urzędem właściwym jest organ określony zgodnie z ordynacją podatkową – zależny od miejsca zamieszkania lub siedziby.

Wstecz