(red) Wydarzenia

V4 Conference for Medical Students

„V4 Conference for Medical Students” odbędzie się w dniach 26-29 kwietnia w Łodzi. To unikalny projekt w skali europejskiej, który powstał jako wspólna inicjatywa czterech organizacji: IFMSA-Poland, IFMSA-CZ, SloMSA oraz HuMSIRC.

Pomysł konferencji zrodził się w odpowiedzi na chęć zacieśnienia współpracy i wymiany doświadczeń między przedstawicielami państw Europy Środkowej - państw o podobnej historii i kulturze, a także problemach związanych ze zdrowiem. Jest to niepowtarzalna okazja na spotkanie studentów medycyny z Polski, Czech, Słowacji oraz Węgier i wypracowanie pomysłów na dalsze, wspólne działania, mające na celu poprawę profilaktyki chorób i postaw prozdrowotnych w zakresie poruszanych tematów.

Zbliżająca się konferencja będzie poświęcona zagadnieniom z zakresu zdrowia psychicznego. Skupimy się na niecodziennym podejściu do leczenia zaburzeń psychicznych takim jak zastosowanie aplikacji mobilnych czy rola sportu terapii, a także na  współpracy lekarzy  z przedstawicielami innych profesji medycznych. Wśród innych tematów: wypalenie zawodowe lekarzy, nowe oblicza uzależnień w XXI wieku, depresja, stygmatyzacja pacjentów z zaburzeniami psychicznymi. Nie zabraknie również czasu na warsztaty z umiejętności miękkich, szkolenia i sesje kreatywne, podczas których uczestnicy będą pracować nad nowymi projektami edukacyjno-profilaktycznymi. Taki model konferencji umożliwi jej uczestnikom najbardziej kompleksowe zapoznanie się z tematem.

Wydarzenie stanowi jedyną w swoim rodzaju możliwość wymiany doświadczeń na temat inicjatyw profilaktyczno-edukacyjnych podejmowanych w zagranicznych organizacjach i  wypracowanie pomysłów na dalsze, wspólne działania, mające na celu poprawę profilaktyki chorób i postaw prozdrowotnych. Jest to również  niepowtarzalna okazja do spotkania studentów medycyny z Polski, Czech, Słowacji oraz Węgier, nawiązania międzynarodowych znajomości i zacieśnienia więzi pomiędzy krajami Europy Środkowej.

Patron medialny: „Charaktery”.

Więcej: https://www.facebook.com/events/2024883621121523/

Wstecz