Wydarzenia

V Konferencja naukowa Dzień Mózgu

Konferencja odbędzie się pod hasłem „Mózg pod presją współczesności” odbędzie się 9 kwietnia w Szczecinie.

Organizatorami są: Instytut Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego, Katedra i Klinika Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Wiedzy o Chorobach Otępiennych, Cogito, Koło naukowe Psychologów EGO.

Celem konferencji jest propagowanie wiedzy o mózgu, jego patologiach oraz wspieranie zdrowego dla mózgu stylu życia. Wśród prelegentów m.in.: prof. Jerzy Vetulani, prof. Janusz Heitzman, prof. Mariola Bidzan, prof. Dorota Religa, prof. Leszek Bidzan, prof. Andrzej Potemkowski, prof. Jerzy Samochowiec, prof. Przemysław Nowacki, prof. Jolanta Miluska. Dzień Mózgu poprzedzony jest międzyuczelnianym konkursem studentów – „IV Interdyscyplinarna Psychologiczna Konferencja Młodych Naukowców Burza Mózgów 2016”, który daje szansę zaprezentować dokonania studentów i doktorantów.

Patronat medialny: „Charaktery”. Więcej: www.dzienmozguus.wix.com/2016.

Wstecz