Wydarzenia

V Edycja Konferencji „Człowiek w środowisku. Kryzys psychiczny- od stereotypu do osoby”

Konferencja odbędzie się 23 maja w Warszawie.

Organizatorem wydarzenia jest Koło Psychologii Klinicznej i Psychoterapii APSI działające przy Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. W tym roku tematem wydarzenia jest zapobieganie stygmatyzacji osób z zaburzeniami psychicznymi. Celem konferencji jest podkreślenie istotnej różnicy między stereotypem człowieka z doświadczeniem kryzysu psychicznego a tym, jaki jest naprawdę.

Organizatorzy chcą stworzyć przestrzeń do mówienia o chorobach psychicznych bez uprzedzeń. W konferencji wezmą udział osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego i praktycy. Spotkanie pozwoli spojrzeć na problem stygmatyzacji z wielu perspektyw i umożliwi podjęcie wspólnych działań przeciwdziałających piętnu choroby psychicznej i samostygmatyzacji. Konferencja jest bezpłatna. Zgłoszenia czynne przyjmowane są do 10 kwietnia a zgłoszenia bierne do 20 kwietnia.

Patron medialny „Charaktery”. Więcej: www.ccws.apsi.edu.pl

Wstecz