MATERIAŁ PR Wieści

Typowe objawy depresji - jak pomóc osobie z chorobą psychiczną?

Typowe objawy depresji to negatywne postrzeganie rzeczywistości i wydarzeń, a także uczucie przygnębienia, smutku, zaniku odczuwania radości. Sposobem na pomoc osobie z depresją jest okazanie jej zrozumienia, pełnej akceptacji oraz cierpliwości.

Czym jest depresja?

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że depresja dotyka około 10% ludzkiej populacji. Choroba psychiczna występuje dwa razy częściej u kobiet niż u mężczyzn. Depresja może pojawić się w każdym wieku. U dzieci i młodzieży silne zaburzenia nastroju wynikają najczęściej z problemów w szkole lub z rówieśnikami, zawodu miłosnego czy silnego przeżycia, jak przeprowadzka, rozwód rodziców, brak akceptacji otoczenia. U osób starszych do depresji przyczyniają się niepowodzenia zawodowe, rozpad małżeństwa, problemy finansowe czy przeżycie osobistej tragedii, jak śmierć bliskiej osoby.

Depresja a smutek

Depresja to poważna choroba psychiczna, w której przestaje się kontrolować swój nastrój i uczucia. W chorobie pojawia się uczucie silnego przygnębienia, niezależnie od panujących okoliczności. Przejściowy smutek mija zazwyczaj, kiedy wydarzy się coś pozytywnego lub po budującej rozmowie z bliską osobą. U osób z depresją przygnębienie jest zdecydowanie silniejsze i może trwać nieprzerwanie kilka tygodni, a nawet miesięcy. Smutek w depresji nie pozwala na normalnie funkcjonowanie, burzy życie emocjonalne, powoduje problemy w pracy.

Objawy depresji a aspekt zniekształconego obrazu rzeczywistości

Jednym z objawów depresji, jaki wyróżnił amerykański psychiatra Aaron Temkin Bec, jest triada poznawcza. Jest to negatywny obraz samego siebie, otoczenia, ludzi oraz nadchodzącej przyszłości. Krytyczne postrzeganie utrzymuje się, zazwyczaj, przez takie zniekształcenia poznawcze, jak:

 • Arbitralne wnioskowanie, czyli wyciąganie pospiesznych wniosków, najczęściej negatywnych, nie mając na to odpowiednich dowodów. Ocenę podejmuje się na podstawie np. pojedynczych przesłanek, z pominięciem istotnych faktów, które z reguły uzasadniają rzeczywistość.
 • Nadmierne uogólnianie, czyli generalizacja, to jedna z przyczyn powstawania stereotypów. Polega ono na wyciąganiu ogólnych wniosków na podstawie tylko jednego wydarzenia, np. gdy szef zwróci uwagę na jedno źle wykonane zadanie, a osoba dochodzi do wniosku, że wszystko robi w sposób nieodpowiedni i nie nadaje się do pracy.
 • Selektywne abstrahowanie to skupianie się na nieistotnych sytuacjach, przy ignorowaniu wszelkich pozostałych.
 • Myślenie dychotomiczne jest to postrzeganie różnych zjawisk jedynie w ich skrajnych aspektach. Osoba z depresją kategoryzuje dane przeżycie w dwóch opozycyjnych kategoriach i nie istnieje dla niej stan pośredni.
 • Minimalizacja i wyolbrzymianie czyli niedocenienie własnych sukcesów, przy hiperbolizacji niepowodzeń.
 • Personalizacja wydarzeń polega na wierze, że wszelkie negatywne zjawiska w życia są winą chorego.

Afektywne objawy depresji

Depresja to choroba, która charakteryzuje się silnymi zaburzeniami nastroju, które utrzymują się przez długi czas. Objawy depresji to np.:

 • smutek, przygnębienie, obniżony nastrój,
 • drażliwość, zwłaszcza u dzieci,
 • utrata zainteresowania tym, co wcześniej interesowało i ciekawiło,
 • zanik odczuwania przyjemności,
 • apatia i obojętność na to, co dzieje się dokoła,
 • brak motywacji,
 • uczucie przemęczenia,
 • podatność na krytykę,
 • brak wiary we własne umiejętności i możliwości,
 • poczucie winy,
 • myśli samobójcze,
 • bezradność,
 • problemy ze snem,
 • brak apetytu lub wzmożona potrzeba jedzenia,
 • spowolnienie psychoruchowe,
 • napady lęku.

Jak pomóc osobie z depresją?

Amerykańska psycholożka Deborah Serani, specjalistka w leczeniu depresji, twierdzi, że najlepsze, co można zrobić dla osoby chorej na depresję to ofiarowanie jej swojej obecności. Ludziom pogrążonym w głębokim smutku i rozpaczy może pomóc samo trzymanie za rękę czy wysłuchanie przez osobę bliską. Chorzy na depresję są bardzo podatni na krytykę, dlatego należy zaniechać oceniania, komentowania zachowania czy porównywania z innymi. Słowa „weź się w garść”, „nie jest aż tak źle”, „nie wymyślaj” w większości przypadków powodują jeszcze większą izolację chorego od otoczenia.

Wsparcie w depresji to także unikanie doradzania. Zamiast przekazywania dobrych rad, lepiej zapytać chorego: „co mogę zrobić, abyś poczuł się lepiej?”. Osoby, które chcą być wsparciem dla bliskiego z depresją, powinny nauczyć się cierpliwości i okazywania pełnego zrozumienia i akceptacji. Istotna jest także wiedza na temat chorób psychicznych, aby lepiej zrozumieć to, co dzieje się w psychice osoby chorej. Warto poszukać przydatnych informacji w Internecie lub książkach i porozmawiać w psychologiem czy psychoterapeutą, a finalnie namawiać osobę chorą do kontaktu ze specjalistą.

Wstecz