(red) Wydarzenia

„Sztuka/the ART”

VI Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne pod tytułem „Sztuka/the ART” odbędzie się w dniach 27-28 maja w Warszawie. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne oraz Instytut Filozofii UW.

Uczestnicy wydarzenia będą debatować o sztuce i doświadczać jej w wielu wymiarach.

OSF-P to cykl spotkań organizowanych w Warszawie i Lublinie,  których zadaniem jest integracja badaczy zajmujących się szeroko pojętym zdrowiem psychicznym i fenomenami granicznymi pod egidą filozoficznego profesjonalizmu. – Jesteśmy dumni z tego, że nasze spotkania skupiają nie tylko badaczy i naukowców, lecz także wiele środowisk zainteresowanych tematyką psychiatrii oraz bardzo liczne grono tak pacjentów, jak i osób z innych powodów zainteresowanych podejmowaniem dyskusji w proponowanej przez nas tematyce – mówi prezes Fundacji OSF-P dr Jakub Tercz i dodaje: –VI Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne „Sztuka/the ART” podejmuje tematykę, dzięki której mogliśmy zaprosić do udziału wielu wspaniałych artystów. Tym razem poza licznymi wykładami, debatami, panelami na uczestników czeka także sporo artystycznych wydarzeń towarzyszących”.

W czasie konferencji odbędzie się panel dyskusyjny, w którym wezmą udział: prof. Zofia Rosińska (UW), prof. Jadwiga Mizińska (UMCS) i prof. Szymon Wróbel (PAN, ArtesLiberales). Uczestnicy wydarzenia będą mogli obejrzeć performance utytułowanego artysty Pawła Althamera, obrazy dr Małgorzaty Widomskiej oraz fotografie dr Michała Bugalskiego.Teoretyczną, refleksyjną ramę artystycznym działaniom nada dr Mira Marcinów (PAN), która jest kustoszem jednej z trzech prezentowanych w czasie konferencji wystaw.

Wykład na temat granic diagnozy psychiatrycznej wygłosi profesor Jacek Wciórka (IPiN), o społecznej roli sztuki opowie hab. Joanna Hańderek (UJ). Udział zapowiedzieli także etyk prof. Paweł Łuków (UW), filozof psychiatrii dr hab. Andrzej Kapusta (UMCS) i literaturoznawca dr hab. Jarosław Fazan (UJ).Tradycją spotkań są także wyjątkowe pokazy filmowe, których nie zabraknie i tym razem.

Wstęp zarówno na konferencję, jak i wydarzenia towarzyszące jest bezpłatny.

Patron medialny „Charaktery”.

Więcej: https://otwarteseminariafilozoficznopsychiatryczne.wordpress.com/program/

Wstecz