Wydarzenia

Światowy Tydzień Mózgu

- organizowany przez Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu odbędzie się w dniach 14-15 marca. Organizatorami wydarzenia jest Instytut Psychologii Wyższej Szkoły Humanitas oraz Koło Naukowe Studentów Kierunku Psychologia.

Organizatorami wydarzenia jest Instytut Psychologii Wyższej Szkoły Humanitas oraz Koło Naukowe Studentów Kierunku Psychologia. Światowy Tydzień Mózgu to coroczna akcja edukacyjna, mająca na celu popularyzowanie wiedzy o mózgu i układzie nerwowym oraz jego działaniu w normie i patologii. Wykłady, które odbędą się pierwszego dnia, mają otwartą formułę i są adresowane do wszystkich osób zainteresowanych problematyką badań układu nerwowego oraz najnowszymi osiągnięciami w tej dziedzinie nauki.

Wygłoszą je specjaliści z dziedziny neurobiologii, neurologii, psychiatrii, neuropsychologii i neurofizyki, m.in: dr Andrzej Bulzak, dr hab. Barbara Gawda, dr Krzysztof Brocławik, dr n. med. Maria Dziubińska-Basiak, mgr Ewa Jędrychowska, dr n. med. Paweł Dobrakowski. Drugiego dnia odbędą się warsztaty praktyczne poświęcone technikom zapamiętywania, twórczego myślenia, neuronauki, psychoterapii, technikom relaksacyjnym, a także radzeniu sobie z wypaleniem zawodowym.

Patron medialny: „Charaktery”. Więcej informacji: www.humanitas.edu.pl/pl/Swiatowy_Tydzien_Mozgu

Wstecz