Marek Binder Wieści

Świat zakwaszonych znaczeń

W ostatnich latach badacze ponownie zainteresowali się efektami działania LSD, czyli dietyloamid kwasu lizergowego, w terapii zaburzeń psychicznych, przede wszystkim depresji.

Naukowcy ze Szpitala Uniwersyteckiego w Zurichu otrzymali zgodę na użycie LSD w eksperymencie obejmującym śledzenie skutków zażycia tej substancji na pracę mózgu. Kierujący tym projektem badawczym Katrin Preller i Franz Vollenweider byli zainteresowani wpływem LSD na sposób, w jaki mózg przypisuje znaczenie różnym bodźcom. Wiadomo, że LSD potrafi radykalnie zmieniać nasz odbiór świata – nawet najbanalniejsze zdarzenia w odczuciu osoby odurzonej narkotykiem mają rangę niemalże „kosmiczną”.

Autorzy sprawdzali ten efekt w warunkach laboratoryjnych, przedstawiając uczestnikom listę utworów muzycznych. Po zażyciu narkotyku utwory stały się dla nich bardzo ważne, co skorelowane było z aktywnością mózgu w przyśrodkowych okolicach korowych. Autorzy badania zaobserwowali również, że podanie ketanseryny (substancji blokującej jeden z receptorów serotoniny) wyeliminowało ten efekt, co potwierdza wcześniejsze doniesienia, że działanie LSD na receptory serotoninergiczne jest główną przyczyną zmian w psychice po zażyciu tego narkotyku.


Wstecz