(red) Wydarzenia

Spotkanie medytacyjne chrześcijan i buddystów

Ośrodek „Melete” oraz Instytut Kultury Spotkania i Dialogu w Kielcach zapraszają na spotkanie medytacyjne „Bez początku..” z udziałem chrześcijan i buddystów. Spotkanie odbędzie się w dniach 24 – 26 listopada 2017.

Klasztor na kieleckiej Karczówce

Prowadzenie:
Mikołaj Uji Markiewicz – nauczyciel medytacji, uczeń roshiego Jakusho Kwonga, mistrza zen i opata Sonoma Mountain Zen Center, który od wielu lat jest nauczycielem w sandze Kannon,
Bogdan Białek – psycholog, redaktor naczelny „Charakterów” i „Medytacji”, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, dyrektor Ośrodka Praktyk Kontemplacyjnych i Spotkań Między Religiami „Melete” w Kielcach. Ukończył Studium Duchowości Papieskiego Wydziału Teologicznego Collegium Bobolanum

Odosobnienie odbędzie się w Kielcach w klasztorze Pallotynów na Karczówce (www.karczowka.com).
Zgłoszenia można przysyłać drogą mailową: medytacja@charaktery.com.pl

W zgłoszeniu proszę podać następujące informacje: imię i nazwisko, w którym spotkaniu medytacyjnym chce Pani/Pan wziąć udział, czy ma Pani doświadczenie w praktyce medytacji (jakie?), dane kontaktowe (numer telefonu, adres mailowy).
Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie opłaty. Koszty udziału: 400 zł (dla osób, które brały już udział w innych odosobnieniach organizowanych przez Ośrodek „Melete”) – 350 zł)

Numer rachunku do wpłat
Do przelewów krajowych:
Deutsche Bank Polska S.A.
Nr rachunku: 17 1910 1048 2116 2981 3042 0005

Dla przelewów zagranicznych:
PL17 1910 1048 2116 2981 3042 0005
Swift Code: DEUTPLPX

Wstecz