Wydarzenia

Spotkania medytacyjne

fot: Dominika Mroz-Toton

Ośrodek „Melete”, Instytut Kultury Spotkania i Dialogu w Kielcach zapraszają na spotkania medytacyjne:

 

11-13 marca 2016

Spotkanie medytacyjne chrześcijan i buddystów
Wprowadzenie do medytacji ze strony buddyjskiej – roshi Mikołaj Uji Markiewicz (jest nauczycielem medytacji, uczniem roshiego Kwonga, mistrza zen i opata Sonoma Mountain Zen Center)
Wprowadzenie ze strony chrześcijańskiej – Maksymilian Nawara OSB (jest benedyktynem, kapłanem, patrologiem, prowadzi Ośrodek Medytacji Chrześcijańskiej w opactwie w Lubiniu, od kilkunastu lat jest zaangażowany we współpracę i dialog z buddyzmem zen).

Musimy odrzucać obrazy Boga na naszej drodze duchowej, bo jeśli się na tym zatrzymujemy, to nie spotkamy się z prawdziwym Bogiem. Bogiem, który jest prawdą. Możemy go poznać jedynie przez serce, nie przez umysł. To nieustanne poszukiwanie, które nigdy się nie kończy.

Maksymilian Nawara OSB

13-15 maja 2016

Spotkanie medytacyjne Żydów i chrześcijan
Wprowadzenie do medytacji ze strony żydowskiej – rabin Rami M. Shapiro (jest jednym z czołowych przedstawicieli współczesnego amerykańskiego judaizmu. Kieruje fundacją One River Foundation i wykłada na studiach religijnych w Middle Tennessee State University. Autor wielu książek z zakresu duchowości)
Wprowadzenie ze strony chrześcijańskiej – ks. dr Jacek Prusak SJ (jezuita, psycholog i psychoterapeuta)

12-17 lipca 2016

„W stronę serca” – spotkanie medytacyjne chrześcijan i muzułmanów w intencji pokoju na świecie
Wprowadzenie do medytacji ze strony muzułmańskiej – szajch Hazrat Hamid Hasan (jest następcą i synem Szajcha Hazrata Azada Rasoola, posiada linie przekazu pięciu głównych ścieżek sufickich, udziela nauk oraz inicjacji na tych ścieżkach)
Wprowadzenie ze strony chrześcijańskiej – Maksymilian Nawara OSB

W tym świecie kochamy przedmioty, a ludzi używamy. Gdybyśmy kochali Boga, kochalibyśmy ludzi, a używalibyśmy przedmiotów. 

szajch Hazrat Hamid Hasan

23-25 września 2016

„Hezychazm: teoria i praktyka medytacyjna” – odosobnienie poświęcone hezychazmowi
Wprowadzenie – Maciej Bielawski (jest teologiem, tłumaczem, pisarzem i malarzem; autorem wielu publikacji: teologicznych, historycznych, patrystycznych i związanych z problematyką Kościołów wschodnich, kwestiami monastycyzmu, ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego)

WSZYSTKIE SPOTKANIA ODBĘDĄ SIĘ W KIELCACH W KLASZTORZE PALLOTYNÓW NA KARCZÓWCE (www.karczowka.com)

Zgłoszenia na poszczególne spotkania można przysyłać drogą mailową: medytacja@charaktery.com.pl

W zgłoszeniu proszę podać następujące informacje: imię i nazwisko, w którym spotkaniu medytacyjnym chce Pani/Pan wziąć udział, inne ważne informacje, które uważa Pani/pan, że warto o sobie podać, dane kontaktowe (numer telefonu, adres mailowy).

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie opłaty. Koszty udziału:

  • spotkanie 11-13 marca – 350 zł (grupa zamknięta, miejsca wyczerpane)
  • spotkanie 13-15 maja – 350 zł (opłaty można dokonać w dwóch ratach: I rata 100 zł, II rata 250 zł), przelewu należy dokonać najpóźniej do 15 kwietnia 2016 roku.
  • spotkanie 12-17 lipca – 700 zł (opłaty można dokonać w dwóch ratach: I rata 200 zł, II rata 500 zł), przelewu należy dokonać najpóźniej do 17 czerwca 2016 roku.
  • spotkanie 23-25 września – 350 zł (opłaty można dokonać w dwóch ratach: I rata 100 zł, II rata 250 zł), przelewu należy dokonać najpóźniej do 25 sierpnia 2016 roku.

Numer rachunku do wpłat
Dla przelewów krajowych:
Deutsche Bank Polska S.A.
Nr rachunku: 17 1910 1048 2116 2981 3042 0005

Dla przelewów zagranicznych:
PL17 1910 1048 2116 2981 3042 0005
Swift Code: DEUTPLPX

Wstecz