Wieści

Skala Proaktywności Ogólnej (SPO)

Proaktywność to aktywność rozwojowa nakierowana na przezwyciężanie prokrastynacji (zwlekania z podejmowaniem decyzji i działań), bezdecyzyjności, lęku przed przywiązaniem, braku zaufania do siebie i niskiej samoskuteczności.

Autorem Skali Proaktywności Ogólnej jest profesor Augustyn Bańka z katowickiej filii Uniwersytetu SWPS. Skala składa się z 23 twierdzeń. Jest narzędziem do badania proaktywności, czyli podejmowanych działań i realizowanych celów, które wykraczają poza podstawowe obowiązki w danej chwili.

SPO pozwala zmierzyć trzy czynniki: proaktywność uogólnioną, proaktywność społeczną w budowaniu sieci wsparcia i proaktywność poznawczo-informacyjną. Proaktywność uważana jest za zmienną osobowościową związaną z różnicami indywidualnymi i specyficznymi środowiskowymi uwarunkowaniami.

Artykuł opublikowano w „Czasopiśmie Psychologicznym” (2015, t. 21,nr 1, s. 97–115).

Wstecz