MATERIAŁ PR Komunikaty

Rozliczenie PIT bez stresu

Przepisy podatkowe są zawiłe, niejednoznaczne i w związku z tym różnie interpretowane. Zwykły podatnik łatwo może się w nich pogubić i popełnić błąd w deklaracji podatkowej. Jak uniknąć pomyłek, problemów i stresu?

Rozliczenie PIT bez stresu

Rozliczanie pit i płacenie podatków nie należy do czynności, które lubimy. Kontakt z fiskusem może wywołać nawet stres. Przepisy podatkowe są zawiłe, niejednoznaczne i w związku z tym różnie interpretowane. Zwykły podatnik łatwo może się w nich pogubić i popełnić błąd w deklaracji podatkowej. Jak uniknąć pomyłek, problemów i stresu?

Dotrzymanie ustawowego terminu rozliczenia

Nie zostawiajmy  rozliczenia pit na ostatnią chwilę. Jeżeli tylko mamy zebrane wszystkie dane do rozliczenia rocznego, dobrze jest złożyć pit jak najwcześniej. W ostatnich dniach przed upływem terminu złożenia deklaracji mogą być kolejki w urzędach skarbowych. Z kolei rozliczanie pit online na ostatnia chwilę może grozić opóźnieniem, gdyż zdarzają się usterki techniczne, czy też system e-Deklaracje może działać dużo wolniej z powodu przeciążenia serwera.  Możemy też pomylić się przy wpisywaniu danych i wniesienie poprawki zajmie nam trochę czasu.
Nie będziemy narażeni na stres, gdy rozliczymy pit spokojnie we wcześniejszym terminie.
Dodatkowo plusem będzie wcześniejszy zwrot podatku (jeśli z rozliczenia wynika nadpłata).

Pamiętajmy  o terminach obowiązujących do rozliczeń pit 2017:

do 31 stycznia 2017 roku:

 • PIT 16A - rozliczający się na zasadzie karty podatkowej
 • PIT 19A - osoby duchowne,
 • PIT 28  - osoby fizyczne i przedsiębiorcy rozliczający się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

do 2 maja 2017 roku

 • PIT 36 - przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych według skali podatkowej,
 • PIT 36L - przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym
 • PIT 37 - pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, umowę zlecenie lub o dzieło, emeryci i renciści,
 • PIT 38 - inwestorzy giełdowi i osoby uzyskujące inne zyski kapitałowe,
 • PIT 39 - osoby, które uzyskały dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości.  

Dochować terminu rozliczenia pit warto nawet wtedy, gdy nie jestesmy pewni poprawnoći (np. kompletności) zeznania. Po wyjaśnieniu wątpliwości możemy złożyć korektę. Ale w takim przypadku unikniemy stresu z powodu zagrożenia grzywną za spóźnione rozliczenie pit.

Czynny żal uchroni przed grzywną

Jeżeli mimo wszystko złożymy spóźniony pit, możemy uniknąć odpowiedzialności karnej skarbowej składając jednocześnie czynny żal. Aby czynny żal był skuteczny należy:

 • złożyć zaległe zeznanie podatkowe zanim urząd podejmie czynności służbowe np. kontrolę,
 • złożyć pismo lub wyjaśnienie ustne z przyznaniem się do popełnienia czynu zabronionego i wyjaśnieniem przyczyny,  
 • uiścić w całości podatek wraz z odsetkami za zwłokę, jeśli występuje niedopłata

Rozliczenie pit z programem

Deklaracje podatkowe możemy wypełniać odręcznie lub korzystając z programu PIT złożyć roczne zeznanie podatkowe przez internet. Wybierając rozliczenie pit 2017 online możemy uniknąć pomyłek i błędów.
Program PIT samoczynnie przeprowadza sprawdzanie deklaracji podatkowych, dlatego ryzyko popełnienia błędu jest naprawdę znikome. Narzędzia dostępne dla podatników najczęściej są intuicyjne, same wypełniają formularze po podaniu przez nas danych, pomagają wyliczyć podatek, a nawet poprawnie odliczyć przysługujące nam ulgi zgodnie z obowiązującymi limitami. Programy mają wbudowane kalkulatory, które wykonują  wszystkie obliczenia, uwzględniając wszystkie wskaźniki, nie musimy martwić o pomyłki czy prawidłowe zaokrąglenia kwot. Program PIT pozwoli zaoszczędzić sporo nerwów i stresu, nie mówiąc już o dużej oszczędności czasu.

Baza wiedzy na portalu podatkowym i infolinia KIP

Jeśli nie mamy pewności w jakiejkolwiek kwestii związanej z podatkami, możemy sięgnąć do wiedzy, która dostępna jest między innymi na portalach podatkowych. Dzięki portalom podatkowym możemy poszerzać naszą wiedzę o podatkach i szukać odpowiedzi na nasze wątpliwości.

Pomocna może być też infolinia Krajowej Informacji Podatkowej, gdzie można uzyskać pomoc w sprawach technicznych dotyczących składania deklaracji pit online oraz informacje na temat stosowania przepisów prawa podatkowego. Infolinia KIP czynna jest w dni robocze przez osiem godzin dziennie. Godziny pracy i numery telefonów KIP dla połączeń z telefonów stacjonarnych, komórkowych i z zagranicy podane są na stronie MF.

Pomoc możemy uzyskać również wysyłając maila z zapytaniem dotyczącym problemu, jak rozliczyć pit online na adres portalu info.e-deklaracje@mf.gov.pl lub też można skorzystać z platformy https://pitax.pl

Korekta deklaracji podatkowej

Stwierdzenie pomyłki w złożonej do urzędu deklaracji podatkowej nie musi być przyczyną stresu. Podatnik ma prawo złożenia korekty nawet bez obowiązku podawania przyczyny. Wystarczy ponownie wypełnić formularz (tym razem bez błędu) i zaznaczyć pole “korekta zeznania”. Skorygowaną deklarację należy złożyć zarówno w przypadku gdy z pomyłki wynika strata dla fiskusa, jak i wtedy, gdy podatnik pomyli się na swoją niekorzyść, np. jeśli wcześniej nie uwzględnił przysługujących mu ulg i odliczeń, które pomniejszą jego podatek. Ważne, żeby złożyć korektę zanim błąd zostanie zauważony przez urzędnika skarbowego.

Korektę zeznania najlepiej złożyć niezwłocznie po stwierdzeniu pomyłki. Aby korekta była skuteczna nie może być złożona po upływie terminu przedawnienia oraz w czasie, gdy prowadzone jest postępowanie podatkowe lub kontrola podatkową.

Telefon zamiast pisma, konto zamiast przekazu pocztowego

Dobrze jest podać na formularzu PIT numer telefonu do kontaktu. W razie popełnienia drobnej pomyłki, urzędnik zadzwoni do nas i od razu wyjaśni, na czym polega pomyłka i jak możemy ją usunąć.

Natomiast w przypadku, gdy organ skarbowy nie posiada naszego numeru telefonu, wyśle pismo. Pismo z urzędu skarbowego może wywołać stres, gdyż zawiera wezwanie bez podania konkretnej przyczyny i opatrzone jest uwagami o karalności. Zanim ustalimy o co chodzi (a może to być mało istotna pomyłka) może minąć trochę czasu, któremu może towarzyszyć stres.

Nie zapomnijmy też podać numeru konta bankowego do zwrotu podatku nadpłaconego. Urząd skarbowy może przesłać pieniądze za pośrednictwem poczty, ale związane jest to z całkiem niemałymi opłatami potrącanymi z przysługującego nam zwrotu. Możemy więc być niemile zaskoczeni, gdy kwota zwrotu będzie niższa niż wykazana w rozliczeniu pit.

Wstecz