Wieści

„Psychologia w sporcie - wyzwania, możliwości, ograniczenia”

- to hasło II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów, która odbędzie się 11 kwietnia w Warszawie.

Organizatorem wydarzenia jest Sekcja Psychologii Sportu Koła Naukowego Studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Podczas konferencji poruszone zostaną zagadnienia związane z szeroko rozumianą psychologią sportu, współpracą psychologa z zawodnikami, rolą treningu mentalnego oraz sfery psychicznej w osiąganych rezultatach.

Spotkanie będzie doskonałą okazją, by zebrać w jednym miejscu specjalistów z tej dziedziny, jak i osoby nią zainteresowane. Będzie to niepowtarzalną możliwość zapoznania się z zagadnieniami psychologii sportu oraz będzie szansą na nawiązanie owocnych kontaktów, jak i również okazją na ustalenia i zapoczątkowania korzystnej współpracy między teoretykami oraz praktykami.

Patron medialny: „Charaktery”. Więcej: www.uksw.edu.pl/pl/uniwersytet/uczelnia-dzis/konferencje/438-psychologia-w-sporcie-wyzwania-mozliwosci-ograniczenia

Wstecz