(red) Wydarzenia

Psychologia w służbie rodziny

„Relacje w podsystemach rodzinnych. Szanse i zagrożenia” to hasło VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Psychologia w służbie rodziny, która odbędzie się w dniach 18-19 maja w Gdańsku.

Organizatorem wydarzenia jest Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Celem Konferencji jest integracja wiedzy z różnych dyscyplin naukowych, które mogą pomóc w zrozumieniu, jakie czynniki są odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie rodziny jako systemu. Konferencja stanowić będzie również przestrzeń do dyskusji nad zagrożeniami dla jakości relacji rodzinnych płynącymi z zewnątrz systemu, jak i wynikającymi z jego wewnętrznych przemian. – Mamy nadzieję, że zapoznanie się z najnowszymi wynikami autorskich badań stanie się inspiracją i zachętą do wymiany poglądów, a także impulsem do poszukiwania rozwiązań  praktycznych – mówią prof. dr hab. Teresa Rostowska, przewodnicząca Konferencji oraz dr Aleksandra Lewandowska-Walter, sekretarz Konferencji.

Zagadnienia dotyczące relacji w podsystemach rodzinnych poruszane będą w trakcie wykładów plenarnych, sympozjów i sesji plakatowych. Warsztaty służyć będą natomiast zapoznaniu się z ofertą pomocową instytucji, które wspierają rodziny zmagające się ze zmianami płynącymi z zewnątrz i kryzysami dotykającymi całych systemów rodzinnych i poszczególnych jej członków. 

Wśród tematów podejmowanych podczas konferencji m.in.: narzeczeństwo i małżeństwo podstawą relacji rodzinnych, rodzicielstwo jako wyznacznik relacji rodzinnych, aktywność zawodowa a relacje rodzinne, dziecko w szkole i w domu a relacje rodzinne, psychologiczne wyznaczniki relacji w podsystemie rodzeństwa, międzypokoleniowe konteksty relacji rodzinnych, choroba w rodzinie wyznacznikiem relacji rodzinnych, seniorzy w rodzinie a specyfika relacji rodzinnych, psychofizjologiczne aspekty bliskich więzi w rodzinie.

Patron medialny: „Charaktery”. 

Wstecz