(red) Wydarzenia

Psych - On

II Ogólnopolska Konferencja Studentów i Młodych Naukowców „Psych-On” odbędzie się w dniach 9-10 grudnia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. 

Organizatorami wydarzenia są: Studenckie Koło Naukowe Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii wraz z Zakładem Psychoprofilaktyki i Psychologii Uzależnień, Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Konferencja będzie skupiała się na zagadnieniach związanych z psychologią kliniczną oraz neuropsychologią. Zaprezentowane zostaną najnowsze wyniki badań prowadzonych przez młodych naukowców. Międzynarodowy charakter konferencji pozwoli na wymianę doświadczeń pomiędzy badaczami z całego świata. W programie wykłady, warsztaty, sesje wystąpień naukowych oraz sesja posterowa.

Patronat medialny: „Charaktery”.

Więcej: www.psychon.uni.lodz.pl

Wstecz