(red) Wieści

Przyjaźń na zdrowie

Czy jako nastolatek miałeś przyjaciela lub przyjaciół? Jeśli tak, będziesz zdrowszy, szczuplejszy, mniej skłonny do depresji i bardziej odporny na stres.

Dr Joseph A. Allen i dr Christopher A. Hafen z University of Virginia oraz dr Bert N. Uchino z University of Utah w badaniach opublikowanych w „Psychological Science” udowadniają, że można przewidzieć, jakim zdrowiem będą się cieszyć młodzi ludzie. Wskazówką jest to, jak dobre były ich przyjaźnie w okresie dojrzewania i na ile potrafili dopasować się do grupy.

W badaniach wzięło udział 171 nastolatków. Każdy wskazał swojego najbliższego przyjaciela (tej samej płci), a następnie wspólnie z nim odpowiadał na pytania dotyczące ich relacji, zaufania, komunikacji i alienacji.

Po dziesięciu latach badacze ponownie skontaktowali się z uczestnikami badania i ocenili ogólny stan ich zdrowia, a także sprawdzili, ile ważą, czy nie cierpią z powodu lęków i depresji.

Wyniki pokazały, że bliska przyjaźń w okresie dojrzewania oraz umiejętność dopasowania się  do grupy rówieśniczej owocują lepszą kondycją psychofizyczną w przyszłości, zmniejszają ryzyko depresji i redukują stres. Warto zaznaczyć, że badacze wzięli pod uwagę również zmienne mogące wpływać na stan zdrowia badanych, takie jak dochód gospodarstwa domowego, waga ciała czy zażywanie narkotyków.

– Choć cenimy autonomię i odrębność, przynależność do grupy przynosi korzyści – podsumowuje Allen. 
(dg)

 

Wstecz