Personalia

Profesor Józef Kozielecki

- obchodzi 80 urodziny. Prof. Józef Kozielecki jest psychologiem, emerytowanym pracownikiem naukowym Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Urodził się 17 października 1936 roku w Wilnie. Ukończył studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w 1964 roku obronił doktorat. W sferze jego zainteresowań pozostawała psychologia poznawcza. W 1966 roku ukazała się jego praca Zagadnienia psychologii myślenia, a trzy lata później Psychologia procesów przeddecyzyjnych. W tym samym czasie objął stanowisko docenta w Instytucie Psychologii UW.

Założył i kierował Zespołem Badań nad Podejmowaniem Decyzji. W latach 70. uczestniczył w stażach zagranicznych w USA, Holandii, Szwecji i Japonii. Owocem badań krajowych i zagranicznych jest praca Psychologiczna teoria decyzji (1975), która przyniosła autorowi uznanie w środowisku psychologów i specjalistów w dziedzinie nauk pokrewnych. W 1977 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego i objął kierownictwo Zakładu Psychologii Procesów Poznawczych w Instytucie Psychologii UW.

Rok później został prodziekanem Wydziału Psychologii i Pedagogiki UW. Badania nad wykorzystaniem wiedzy w procesie decyzyjnym, prowadzone w tym okresie, znalazły wyraz w pracy Psychologiczna teoria samowiedzy (1981). Od tego momentu obiektem jego zainteresowań badawczych stała się psychologia nieeksperymentalna. Powstały wówczas kolejne prace, poddające analizie mechanizmy motywacyjne, pozwalające ludziom na podjęcie działań twórczych wykraczających poza ich dotychczasowe dokonania, m.in.: Koncepcja transgresyjna człowieka (1987), Transgresja i kultura (1997). Członek Polskiej Akademii Nauk. Otrzymał liczne nagrody, m.in.: Polskiej Akademii Nauk (1976), Japanese Science Foundation (1980) oraz Jurzykowski Cultural Foundation (1990). W 2008 roku otrzymał tytuł doctora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Wstecz