Wydarzenia

„Praktyki edukacji medialnej. Strategie użytkowania mediów- nowe formy zachowań społecznych i kulturowych”

- to hasło II Kongresu Edukacji Medialnej, który odbędzie się w dniach 17-18 października w Lublinie.

Organizatorem wydarzenia jest Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Celem wydarzenia jest integracja przedstawicieli różnych środowisk wokół zagadnienia edukacji medialnej. Wśród poruszanych tematów: edukacja medialna jako narzędzie projektowania pożądanych zachowań społecznych, rola edukacji medialnej w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, edukacja medialna a problem wykluczenia cyfrowego i inkluzji cyfrowej, edukacja medialna jako forma profilaktyki społecznej i zdrowotnej.

Patron medialny: „Charaktery”. Więcej: kongres.ptem.org.pl

Wstecz