Personalia

Pożądanie pracy

Międzynarodowy projekt „Pożądanie pracy - wyznaczniki osobowościowe i mechanizmy regulacyjne” kierowany przez dr Kamilę Wojdyło z Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego znalazł się na liście zwycięzców konkursu ogłoszonego

Dr Kamila Wojdyło jest adiunktem w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą psychologii osobowości, motywacji i emocji. Prowadzi własne badania oraz uczestniczy w kilku projektach międzynarodowych. Zajmuje się również pracą dydaktyczną i psychoterapią poznawczo-behawioralną. Jest autorką książki „Pracoholizm. Perspektywa poznawcza” (2010).

Narodowe Centrum Nauki wspiera działalność naukową w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na ich zastosowania.

Wstecz