Wieści

Papierosy w ciąży zmieniają DNA dziecka

Kobiety palące papierosy w ciąży niekorzystnie oddziałują na materiał genetyczny swojego dziecka, jeszcze przed jego urodzeniem. Jakie szkody wywołuje nikotyna u płodu i jakie są tego konsekwencje w przyszłości?

Rozmaite czynniki środowiskowe mogą długotrwale zmieniać nasz genom. W ostatnim czasie naukowcy przedstawili dowody potwierdzające, że jednym z czynników zmieniających ludzkie DNA jest palenie papierosów – szczególnie niebezpieczne, gdy pali kobieta w ciąży, ponieważ trujące substancje z papierosów zmieniają materiał genetyczny nienarodzonego jeszcze dziecka. Co więcej, destruktywny charakter zmian zaznacza się niekoniecznie w okresie życia płodowego, lecz później, gdy dziecko już przychodzi na świat.

„Nikotyna zawarta w papierosach przyczynia się do zmian w materiale genetycznym dziecka, odpowiedzialnym za tworzenie określonych komórek. Jednym z efektów tego negatywnego oddziaływania jest zwiększone ryzyko zachorowania na raka płuc.” – wyjaśnia Irina Lehmann, autorka badań z Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) w Lipsku.

Do opisywanych wniosków naukowcy doszli dzięki analizom danych zbieranych od 2006 roku w grupie ponad 600 matek i ich dzieci. Podczas ciąży intensywnie badano obciążenia środowiskowe, których doświadczały kobiety, a następnie analizowano stan zdrowia ich dzieci.

Wpływ papierosów odcisnął znaczące pięto na stanie zdrowia dzieci i negatywnie na niego oddziaływał także w kolejnych latach ich życia.

na podst. www.zeit.de

Wstecz