(red) Wydarzenia

Pacjent i seksuolog w procesie terapii

„Pacjent i seksuolog w procesie terapii” to hasło Międzynarodowej Konferencji Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego część II, która odbędzie się w dniach 9-10 grudnia w Poznaniu.

Organizatorami wydarzenia są Studia Podyplomowe Seksuologia Kliniczna działające przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Polskie Towarzystwo Seksuologiczne. Konferencja jest adresowana do psychologów, lekarzy, prawników, pedagogów, socjologów, seksuologów, studentów, doktorantów, pracowników naukowych, pracowników służb więziennych, a także do wszystkich osób zainteresowanych problematyką współczesnej seksuologii. Konferencję poprzedzą, zorganizowane 8 grudnia, warsztaty superwizyjne, które poprowadzą m.in.: prof. Maria Beisert, mgr Wiesław Sokoluk, dr Aleksandra Chodecka, dr n.med. Wiesław Czernikiweicz i dr Agnieszka Izdebska.

Patron medialny: „Charaktery”.

Więcej: www.seksuologia.amu.edu.pl

Seksuologia kliniczna

Studia Podyplomowe „Seksuologia kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” powołane przy Instytucie Psychologii UAM w Poznaniu pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Beisert, jako jedne z niewielu w Polsce otrzymały rekomendację Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego i prowadzą do uzyskania Certyfikatu Seksuologa Klinicznego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. W programie studiów znajdują się następujące zagadnienia: seksualność w cyklu życia, sfery życia seksualnego, diagnoza i leczenie zaburzeń seksualnych, przemoc seksualna w perspektywie ofiary i sprawcy, opiniowanie w sprawach seksualnych, edukacja seksualna i promocja zdrowia seksualnego, seksualność w relacjach, seksualność osób niepełnosprawnych.

Studia obejmują 4 lub 5 semestrów (640 godz.) z czego 250 godz. to praktyczne zajęcia warsztatowe, treningowe i stażowe kształcące umiejętności kliniczne. Słuchaczami Studiów Podyplomowych Seksuologii Klinicznej zostać mogą osoby legitymujące się wyższym wykształceniem magisterskim (np. w dziedzinie psychologii, medycyny, pedagogiki, prawa oraz kierunków pokrewnych), a także studenci ostatnich lat tych kierunków (w ramach Kursu Dokształcającego z w Dziedzinie Seksuologii Klinicznej).

Więcej: www.seksuologia.amu.edu.pl

 

 

Wstecz