(red) Wydarzenia

„Osoba doświadczająca przemocy w świecie milczenia czy wsparcia? Człowiek człowiekowi... Refleksje interdyscyplinarne”

- to hasło II Konferencji naukowej Ofiary Przemocy, która odbędzie się 6 grudnia w Lublinie.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL. Celem Konferencji jest interdyscyplinarna analiza sytuacji osób pokrzywdzonych w Polsce, z uwzględnieniem ich potrzeb oraz przysługujących im praw. Wyeksponowanie działań o innowacyjnym charakterze w pracy z osobami pokrzywdzonymi ściśle koreluje ze wsparciem społecznym oraz szeroko pojmowaną integracją społeczną.

W konferencji udział wezmą przedstawiciele  różnych sektorów życia społecznego i dziedzin naukowych m.in. pracownicy służby zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, administracji publicznej, przedsiębiorców, prawników.

Patron medialny: „Charaktery”.

Więcej: www.ofiaryprzemocy.pl.

Wstecz