Komunikaty

Ogólnopolski Kongres Edukacji Pozaformalnej

Druga edycja największego wydarzenia branży szkoleniowej w Polsce odbędzie się 23 czerwca w Łodzi.

Współorganizatorami tegorocznego Kongresu są Polska Izba Firm Szkoleniowych oraz Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce”.  Spotkanie będzie idealną okazją do zaprezentowania osiągnięć branży edukacji pozaformalnej – firm szkoleniowych, coachingowych, doradczych oraz dyskusji o barierach i problemach nękających sektor edukacyjny. Uczestnictwo w kongresie zadeklarowało ok. 300 osób, w tym przedstawiciele instytucji publicznych, firm i stowarzyszeń związanych z edukacją dorosłych w formie tzw. usług rozwojowych (szkoleń, kursów, doradztwa personalnego).
Celem KEP 2016 jest zamanifestowanie znaczenia branży oraz ocena zachodzących w niej zmian, a także dalsze integrowanie środowiska działającego w obszarze kształcenia pozaformalnego, propagowanie znaczenia edukacji pozaformalnej dla rynku pracy i realizacja idei uczenia się przez całe życie (LLL).

Wśród prelegentów znajdą się m.in. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Paweł Chorąży, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Patrycja Klarecka, czy publicysta Jacek Żakowski.

Uczestnictwo jest BEZPŁATNE, jednak ze względu na ograniczoną liczbę należy wypełnić formularz w zakładce REJESTRACJA dostępny na stronie http://www.kep.com.pl/rejestracja

Patronat medialny: „Charaktery”

Wstecz