(red)

Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Szkoleniowa "O tym się nie mówi 4"

„O tym się nie mówi IV – komunikacja osób niedosłyszących” to hasło Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej, która odbędzie się w dniach 31 marca – 2 kwietnia w Lublinie.

Organizatorami wydarzenia są: Koło Naukowe Studentów Niesłyszących i Słabosłyszących „Surdus Loquens”, Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących oraz Katedra Pedagogiki Specjalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Wśród proponowanych obszarów tematycznych: komunikacja z osobami słyszącymi i niesłyszącymi w środowisku społecznym, korzystanie z mass mediów przez osoby z uszkodzeniem słuchu, metody i techniki wspomagania komunikacji językowej, wielojęzyczność jako szansa.

Patronat medialny: „Charaktery”.

Więcej: www.otymsieniemowi4.pl

Wstecz