(red)

Odyseja umysłu

Eliminacje Regionalne Odysei Umysłu, będące częścią największego w Polsce konkursu kreatywności dla dzieci i młodzieży odbędą się w sześciu miastach Polski.

11 marca w Warszawie. Podczas eliminacji 109 grup dzieci i młodzieży (około 1,5 tys osób) z województw mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego zaprezentuje rozwiązania wybranych zadań konkursowych wymagających twórczego myślenia. Uczestnicy muszą stworzyć i pokazać na scenie m.in. przedstawienia teatralne, urządzenia i pojazdy mechaniczne wykonujące różne zadania, własnoręcznie stworzone kostiumy i dekoracje czy konstrukcje drewniane wytrzymujące duże obciążenia.
 
Efekty ich pracy zostaną poddane ocenie, a najlepsze grupy awansują do kolejnego etapu – Finału Ogólnopolskiego. Celem konkursu jest rozwój uniwersalnych kompetencji społecznych i intelektualnych. Odyseja Umysłu to unikalny program edukacyjny dla dzieci i młodzieży realizowany na całym świecie. Jego celem jest rozwój zdolności twórczych, jakie posiada każdy młody człowiek, a także nauka praktycznego zastosowania wiedzy. 
 
Co roku w Polsce Odyseja Umysłu angażuje setki szkół i instytucji edukacyjnych, ponad pół tysiąca aktywnych pedagogów z pasją oraz ponad cztery tysiące młodych uczestników.  
 
Program opiera się on na pracy twórczej wyszkolonych trenerów z kilkuosobowymi grupami dzieci, młodzieży lub studentów. Przez kilka miesięcy uczestnicy rozwiązują wybrane zadanie, wykazując się wiedzą i pomysłowością. Zwieńczeniem wysiłków każdego zespołu jest występ na konkursie, gdzie współzawodniczy on z innymi, pokazując przygotowany projekt.
 
Patron medialny „Charaktery”.
 
Więcej: odyseja.org

Wstecz