MATERIAŁ PR Komunikaty

Odliczenia podatkowe PIT-37

Wypełniając deklarację podatkową większość z nas zastanawia się, z jakich ulg i odliczeń można skorzystać, aby zmniejszyć zobowiązanie podatkowe lub nawet uzyskać zwrot z podatku.

Obecnie funkcjonują trzy podstawowe odliczenia od podatku, które można uwzględnić w ramach PIT-37:
    −    ulga prorodzinna,
    −    odliczone składki zdrowotne odprowadzane do ZUS,
    −    ulga abolicyjna  za pracę za granicą.
    
W jaki sposób i ile pieniędzy można odzyskać? Poniżej kilka najważniejszych zasad i informacji o odliczeniach podatkowych funkcjonujących w ramach PIT-37.

Ulga prorodzinna, czyli pomoc państwa w celu wspierania polityki prorodzinnej.
Rodzice dzieci małoletnich lub starszych, pobierających nadal nauki, mają możliwość uzyskania odpowiedniej ulgi na dzieci. Jej wysokość zależy od dochodów rodziny oraz liczby dzieci. Zazwyczaj są to kwoty nawet powyżej tysiąca złotych na jedno dziecko rocznie. Generalne zasady wskazują stawki miesięczne: 92,67 zł na pierwsze i drugie dziecko, 166,67 zł na trzecie dziecko oraz 225 zł na czwarte i kolejne dzieci. Do uzyskania tej ulgi wystarczą dane identyfikacyjne potomka. Na żądanie organu należy jednak przedstawić odpis aktu urodzenia lub odpowiedni wyrok sądu dotyczący sprawowania opieki.

Składki zdrowotne

Obliczona kwota podatku może zostać odpowiednio obniżona o poniesione/zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne. Pracownicy otrzymujący deklarację PIT-11 od swojego pracodawcy mogą przenieść dane na temat składek z tego PIT. Z założenia odliczeniu podlega 7,75% kwoty. Powinno być to wskazane w PIT-11. Przed przekopiowaniem danych warto sprawdzić czy dokument PIT-11 został wcześniej prawidłowo uzupełniony. Dowodem dla organu podatkowego w przypadku korzystania z tego odliczenia będą przede wszystkim PIT-11 oraz RMUA. ZUS RMUA jest formularzem w praktyce potwierdzającym fakt ubezpieczenia, który uzyskujemy od pracodawcy. Jeżeli podatnik nie ma tego dokumentu, może zażądać wydania go w odpowiednim dziale kadrowym lub księgowym swojego pracodawcy.

Ulga abolicyjna

Jest to możliwość odliczenia kwoty podatku z zagranicy dla osób, które wracają do kraju. Skorzystać z niej mogą osoby, które pracowały w kraju innym niż Polska wymienionym w umowie o odliczeniu proporcjonalnym podatku. Limit ulgi jest zależny od zarobków i wynika z obliczeń różnicy dwóch operacji matematycznych – odliczenia proporcjonalnego oraz metody wyłączenia z progresją.  Generalnie ulgę stosować można w przypadku, jeżeli uzyskaliśmy przychody z tytułu umowy o pracę, stosunku służbowego, działalności wykonywanej osobiście, działalności gospodarczej oraz praw majątkowych w zakresie praw autorskich i pokrewnych. Dokumentem potwierdzającym będzie zagraniczny odpowiednik PIT-11.

Ważna dokumentacja

W każdym przypadku należy pamiętać o posiadaniu odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej nasze prawa do ulg. Większość z nich należy przechowywać razem z kopią składanej deklaracji przez pięć następnych lat. Ponadto korzystając z odliczeń musimy sprawdzić czy nie jesteśmy zobowiązani do złożenia specjalnych załączników do PIT, tak aby zeznanie było pełne.

Wstecz