Wydarzenia

„Oblicza integracji w obszarach teorii i praktyki psychologii klinicznej”

- to hasło II Krajowej Konferencji Psychologii Klinicznej, która odbędzie się w dniach 24-26 listopada w Poznaniu.

Organizatorami wydarzenia jest Zakład Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem wydarzenia jest stworzenie okazji do wymiany wiedzy, doświadczeń i umiejętności badaczy i praktyków klinicznych, a także inicjowanie i podtrzymywanie współpracy między specjalistami tej dziedziny psychologii stosowanej.

Wśród zaproponowanych obszarów tematycznych: podejścia paradygmatyczne i integracyjne w psychologi klinicznej, tożsamość psychologii klinicznej w perspektywie podejścia integracyjnego, różnorodność podejść integracyjnych w psychologii klinicznej, psychologia kliniczna w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych osób z zaburzeniami psychicznymi i somatycznymi, oblicza diagnozy klinicznej w różnych jej subdyscyplinach – standardy i praktyka, modele diagnozy klinicznej w podejściu integracyjnym, integracja w poradnictwie psychologicznym i psychoterapii, interdyscyplinarność w obszarze psychologii klinicznej, konsekwencje podejścia integracyjnego dla psychologii klinicznej, kształcenie psychologów klinicznych – programy i standardy.

Wśród prelegentów m.in prof. dr hab. Jerzy Brzeziński, prof. dr hab. Ewa Trzebińska, prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska, prof. dr hab. Michał Harciarek, prof. dr hab. Aneta Borkowska, dr n. med. Sławomir Murawiec.

Patronat medialny „Charaktery”. Więcej: zpzipk.home.amu.edu.pl

Wstecz