MATERIAŁ PR Komunikaty

Objawy i leczenie amnezji

Amnezja objawia się brakiem możliwości zapamiętania nowych faktów bądź przypomnienia sobie tych już znanych. Leczenie zaburzenia obejmuje stosowanie psychoterapii oraz podawanie leków. W przypadku amnezji psychogennej są to preparaty przeciwlękowe i na de

Amnezja – objawy

Procesy poznawcze, takie jak zapamiętywanie i uczenie się, są możliwe dzięki przyswajaniu nowych faktów przez mózg. Amnezja jest schorzeniem, w którym przypominanie sobie znanych już informacji bądź pamiętanie nowych jest niemożliwe. Ten proces nazwano patologiczną niezdolnością. Istnieją dwa rodzaje zaburzenia: amnezja wsteczna i następcza. Pierwszy rodzaj oznacza brak zdolności do przypomnienia sobie wydarzeń, które odbyły się w przeszłości. Z kolei drugi typ amnezji to niemożność zapamiętywania nowych informacji i faktów.

Wyróżnia się też amnezję dysocjacyjną, zwaną inaczej psychogenną. Jej objawy to zapominanie ważnych wydarzeń życiowych, a nawet informacji, które dotyczą tożsamości. Ten rodzaj zaburzenia zwykle pojawia się po traumatycznej sytuacji. Osoba chora cierpi na całkowitą lub częściową utratę tzw. pamięci świeżej. Znane są cztery rodzaje amnezji dysocjacyjnej:

    •    całościowa, w której pacjent nie może sobie przypomnieć żadnych faktów z całego okresu życia,
    •    ciągła, kiedy chory nie pamięta prawie niczego, wyjątkiem są pojedyncze sytuacje z przeszłości,
    •    zlokalizowana, w przebiegu której osoba zaburzona nie pamięta kilku godzin po traumatycznym zdarzeniu.
    •    selektywna, obejmująca niepamięć jedynie niektórych wydarzeń z czasu, w którym doszło do bolesnej sytuacji.

Amnezja ciągła i całościowa występują niezwykle rzadko.

Amnezja – jak leczyć?

Amnezja może ustąpić, ale nie jest to warunek. Zależnie od tego, co ją wywołało oraz od rokowań leczenia, pacjent może, lecz nie musi, przypomnieć sobie wydarzenia które usunął z pamięci. Jeśli zmiany w mózgu nie są nieodwracalne, istnieje duża szansa na przypomnienie sobie zdarzeń z przeszłości. Osoby, które cierpią na amnezję o podłożu organicznym, przyjmują leki oddziałujące na ośrodkowy układ nerwowy. Z kolei w trakcie amnezji psychogennej stosuje się psychoterapię połączoną z zażywaniem leków przeciwdepresyjnych oraz przeciwlękowych.

Zajęcia z psychoterapii pomagają przypomnieć choremu fakty, które zostały usunięte z jego pamięci. Ta część leczenia pozytywnie działa na zdolność zapamiętywania nowych informacji. Pacjent jest też uczony, w jaki sposób może sobie samodzielnie poradzić w stresującej sytuacji, aby nie powtórzyć podobnego doświadczenia w przyszłości. Leki farmakologiczne u osób z amnezją dysocjacyjną powinny być stosowane w sposób ściśle określony przez lekarza. Specjalista wyznacza zarówno rodzaj podawanych preparatów i ich dawki. Kiedy nastąpi poprawa stanu zdrowia, decyduje o tym, jak wyłączyć lekarstwa, instruując pacjenta.

Wstecz