(red) Psychowieści

Obcy. Inny. Taki sam w psychoterapii

„Obcy. Inny. Taki sam w psychoterapii” to hasło Trójkonferencji, która odbędzie się w dniach 20–22 października w Krakowie.

Organizatorami wydarzenia są: Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcja Naukowa Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, przy współpracy Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ. 

Celem konferencji jest refleksja o podobieństwach i różnicach w grupach pacjentów, w podejściach psychoterapeutycznych czy w nas samych. Ważnym zagadnieniem będzie również to, jak zjawiska obserwowane obecnie w życiu społecznym, kulturze, polityce, życiu rodzinnym wpływają na pracę psychoterapeutów. Wśród prelegentów m.in.: prof. Dov Aleksandrowicz, prof. Maria Beisert, prof. Jan Andrzej Kłoczowski OP, prof. Irena Namysłowska, dr hab. Marcin Napiórkowski, prof. Katarzyna Prot-Klinger, prof. Katarzyna Schier, dr n. med. Gustaw Sikora, dr n. med. Cezary Żechowski. Patronat medialny: „Charaktery”. Więcej: www.trojkonferencja2017.pl.

Wstecz