(red) Wydarzenia

O tym się nie mówi

„O tym się nie mówi V – Innowacje w edukacji oraz perspektywy rozwoju osób niesłyszących i słabosłyszących” to hasło Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo Szkoleniowej, która odbędzie się w dniach 6-8 kwietnia w Lublinie.

Organizatorem wydarzenie jest Surdus Loquens - Koło Naukowe Studentów Niesłyszących i Słabosłyszących, działające na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Podczas konferencji poruszony zostanie temat najnowszych rozwiązań w nauczaniu osób z uszkodzeniami słuchu – czy to na etapie przedszkolnym, szkolnym czy po zakończeniu edukacji. Organizatorzy chcą skupić się na jak najlepszych rozwiązaniach dla osób niesłyszących i słabosłyszących, na nowatorskich pomysłach realizowanych za granicą oraz możliwościach wdrażania ich na gruncie polskiego systemu edukacyjnego.

Konferencja adresowana jest do: studentów pedagogiki, psychologii, logopedii oraz innych pokrewnych kierunków; do rodziców dzieci niesłyszących i słabosłyszących, którym zależy na poprawie jakości nauczania swoich dzieci; do wychowawców, nauczycieli, logopedów i pracowników instytucji oświatowych oraz innych osób zainteresowanych tym tematem.

Patron medialny: „Charaktery”.
Więcej: www.kul.pl/konferencja-naukowo-szkoleniowa-o-tym-sie-nie-mowi-5,art_77954.html

Wstecz