(red) Wydarzenia

„Niepełnosprawni - w pełni aktywni!”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Niepełnosprawni - w pełni aktywni!” odbędzie się 19 maja w Lublinie. Organizatorem wydarzenia jest Koło Naukowe Studentów Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II.

Konferencja poświęcona jest aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością i ich funkcjonowaniu na rynku pracy. Konferencja umożliwia przeprowadzenie dyskusji w szerokim gronie specjalistów o problemach, z jakimi zmaga się osoba z niepełnosprawnością, nie tylko w codziennym życiu, ale także na prężnie rozwijającym się rynku pracy. Konferencja będzie również okazją do tego, aby poznać osoby, które wykazały ogromną siłę charakteru oraz determinację i pomimo niepełnosprawności osiągnęły sukces zawodowy.

Debata będzie koncentrowała się wokół: przedsiębiorstw, które swoimi działaniami sprzyjają tworzeniu przyjaznego klimatu społecznej integracji osób z niepełnosprawnościami, przedsiębiorstw, które poprzez zastosowanie konkretnych środków i narzędzi zbudowały miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami, organizacji pozarządowych wspierających osoby niepełnosprawne i ich funkcjonowanie w społeczeństwie, możliwościach osób niepełnosprawnych oferowanych przez organizacje rządowe.

Patronat medialny: „Charaktery”.

Więcej: www.facebook.com/events/1373744442685515

 

Wstecz